Kan du se for deg en sommerjobb der du bidrar til å løse noen av vår tids viktigste samfunnsoppdrag? AF Anlegg er en viktig samfunnsbygger med gjennomføringskraft til å løse noen av de største anleggsprosjektene i Norge og Sverige. Vår kultur er preget av høy trivsel, eierskap og stolthet. Nå har du mulighet til å bygge nettverk og bli kjent med engasjerte kollegaer.

Vi søker ingeniør- og fagskolestudenter som gjennom sin nysgjerrighet og stå-på-vilje har lyst til å få innblikk i hvordan det er å jobbe i entreprenørbransjen. Vi trenger deg som er sulten på å lære, klar for store utfordringer og som trives med å dra lasset sammen med andre og kan bidra både faglig og sosialt. Hvert år tilbyr vi en rekke sommerjobber, og vi har god erfaring med å la studentene aktivt delta i prosjektarbeidet og utvikle seg gjennom et bredt spenn av arbeidsoppgaver. Vi tilbyr ansvar og tillit, og venter engasjement og gode løsninger tilbake.

 

Spennende arbeidsoppgaver
For deg som sommerstudent får du muligheten til å bryne deg på mange ulike fag, roller og oppgaver. Du vil både få brukt kunnskapen du har med deg fra studiet, og tilegne deg ny kompetanse gjennom nye arbeids- og ansvarsområder.

Typiske arbeidsoppgaver for en sommerstudent kan være: 

  • Oppfølging av underentreprenører og leverandører
  • Kontraktsarbeid
  • BIM
  • Stikning og mengdeberegning
  • Driftsplanlegging
  • Risikostyring
  • Kvalitetsstyring
  • HMS
  • Arbeidsledelse

Nysgjerrig på hvordan det er å være sommerstudent i AF Anlegg? Sjekk ut arbeidshverdagen til årets sommerstudenter i AF posten og på AF Gruppens Instagram under «Take overs». Kanskje det er du som har take over neste år?

Vi har prosjekter spredt utover i Norge og i Sverige, så du kan være bosatt hvor som helst i landet, men du må være motivert til å ukependle og være til stede i prosjekt. Normal arbeidstidsordning ved ukependling er mandag-torsdag, med fri fredag-søndag. Noen av våre sommerstudenter har også jobbet skiftordningen 14/14, hvor man er på jobb 14 dager og har fri i 14 dager. AF dekker reiseutgifter og sørger for kvarter ved alle våre prosjekter. Det er en forutsetning at du har førerkort klasse B. 

Ta gjerne kontakt med oss på stand om vi kommer på besøk til ditt studiested dette skoleåret. Du finner en oversikt over våre planlagte skolebesøk på vår hjemmeside.

 

I søknadsskjemaet ber vi deg om å svare på noen spørsmål slik at vi bedre kan få en forståelse av din bakgrunn og kompetanse. Husk å legge ved foreløpig karakterutskrift. 

Søknadsfrist: 12. november 2023

 

Om AF Anlegg
AF Anlegg utfører prosjekter innen samferdsel, infrastruktur og vannkraft og er involvert i flere av de til enhver tid viktigste samfunnsoppdragene i Norge og Sverige. Vår ekspertise er innen vei, bane, flyplass, fundamentering og tunnel. Virksomheten omfatter også nybygg og oppgradering av olje-, gass- og havneanlegg. Med nysgjerrighet utfordrer vi sammen det etablerte og etterlater varige fotavtrykk i samfunnet du kan være stolt av å ha vært med på.

Bli med å rydde fra fortiden og bygge for fremtiden, du også.