AF Energi AS er en forretningsenhet i AF Gruppen ASA med 200 medarbeidere med engasjement for bærekraftige energiløsninger i bygg og industri. Selskapet vinner frem på ambisjonen med å kombinere tverrfaglig energikompetanse med innovative produksjonsmetoder og moderne gjennomføringskonsepter. Forretningsenheten har en klar målsetning om å være en preferert energipartner for våre kunder. Les mer om våre prosjekter og tjenester på våre hjemmesider

Lurer du på hvordan en fremtidig karriere i AF kan se ut? I AF brenner vi for innovasjon og nyskapning. Gjennom din nysgjerrighet og stå-på-vilje vil du få innblikk i hvordan det er å jobbe i entreprenørbransjen. Vår kultur er preget av høy trivsel, eierskap og stolthet. Nå har du mulighet til å bygge nettverk og bli kjent med engasjerte kollegaer.

Sommerjobb i AF Energi – Kan du se det for deg?

En sommerjobb på et av våre prosjekter vil gi deg anledning til å bli bedre kjent med AF - og vi vil bli kjent med deg. Allerede fra første dag har du mulighet til å bidra i våre prosjekter og lære av de flinke menneskene som jobber hos oss. Mange av våre ansatte har blitt rekruttert gjennom vårt sommerjobb-program.

Vi søker ingeniørstudenter som deler våre verdier og som er nysgjerrig på våre forretningsområder. Vi trenger deg som er sulten på å lære og klar for spennende utfordringer. Du trives med å dra lasset sammen med andre og kan bidra både faglig og sosialt.

Våre ansatte er svært forskjellige, men har alle én ting felles: De er nysgjerrige. De elsker gode løsninger og vanskelige utfordringer. I AF Gruppen dyrker vi nysgjerrigheten. For vi vet at de som stiller nye spørsmål som regel finner nye svar.

Vi har god erfaring med å la studentene aktivt delta i prosjektarbeidet og utvikle seg gjennom et bredt spenn av arbeidsoppgaver. Vi tilbyr ansvar og tillit, og venter engasjement og gode løsninger tilbake.

I AF Gruppen vil du finne mennesker som deler din nysgjerrighet - og du vil finne rom til å leve den ut.

Spennende arbeidsoppgaver

I AF vil du både få brukt kunnskapen du har med deg fra studiet, og tilegne deg ny kompetanse gjennom nye arbeids- og ansvarsområder. Gjennom store variasjoner i størrelse og type av prosjekter, er det mulighet for deg som student til å bryne deg på mange ulike fag, roller og oppgaver. Relevante kandidater vil få innsikt i typiske arbeidsoppgaver i rekrutteringsprosessen. 

Våre spesialområder:

  • Energiøkonomisering (ENØK)
  • Vi bygger store avanserte energisystemer for meningsfylte bygg som sykehus, flyplasser og forskningsbygg
  • Vi utvikler nye og spennende løsninger som dramatisk forbedrer energibruken i nye boligfelt og næringsområder
  • Vi rehabiliterer og moderniserer gamle anlegg slik at disse blir tidsriktige og mer økonomiske

Vi ser etter deg som har:

  • Interesse for slike prosesser og gjerne en skolebakgrunn som passer for dette fagområdet
  • Hensiktsmessig digital kompetanse
  • Kreative evner som kan hjelpe oss til å utvikle nye konsepter og idéer, og være med å finne nye løsninger for kunden som man ikke har tenkt på tidligere
  • Strukturert natur som hjelper deg til å holde oversikten, og som på noe sikt setter deg i stand til å være med å planlegge og styre prosjekter

Nysgjerrig på arbeidshverdagen til en sommerjobbstudent i AF? Følg våre ansatte på Instagram eller les erfaringene fra årets studenter i AF Posten

I søknadsskjemaet ber vi deg om å svare på et par spørsmål slik at vi bedre kan få en forståelse av din bakgrunn og kompetanse.

Husk å legge ved foreløpige karakterer.

Ta gjerne kontakt med oss på stand om vi kommer på besøk til ditt studiested dette skoleåret. Du finner en oversikt over våre planlagte skolebesøk på vår hjemmeside.

Søknadsfrist: 12. november 2023