Vill du vara med och forma framtidens byggprojekt samtidigt som du arbetar i en företagskultur präglad av snabba beslutsvägar och gemenskap? AF Bygg Syd, en framstående byggentreprenör med expertis inom VA-området och en imponerande portfölj med allt från små pumpstationer till storskaliga avlopps- och vattenreningsverk, söker nu en KMA-ansvarig för att stärka sitt engagerade team. Är det du?

Om jobbet och vad vi kan erbjuda

Vi letar efter en engagerad kollega som vill ta ansvar för företagets KMA-arbete med fokus på att säkerställa processer, ge stöd till verksamheten och jobba för ständiga förbättringar. I tjänsten ingår att besöka våra projekt för att alltid ha örat mot marken och bygga relationer med kollegor, underentreprenörer och kunder. I projekten vill vi också att du sprider information och kunskap och följer upp verksamheten inom KMA. Viss rapportering ingår också i tjänsten.

Företagets säkerhetsarbete är i ständigt fokus och en av våra viktigaste målsättningar – noll allvarliga arbetsplatsolyckor – präglar arbetet varje dag. Som KMA-ansvarig är du högst delaktig i att företaget även framöver upprätthåller sin gedigna säkerhetskultur. Du ansvarar också för att planera och genomföra beredskapsövningar, bistå projekten vid granskning av oönskade händelser och att företaget har en fungerande krisberedskap. Du bistår även projekten vid t ex skyddsronder och arbetsberedningar.

Miljö är ett område på frammarsch. Företaget jobbar redan idag med miljö men vi vill bli ännu bättre. Vi ser företagets miljöarbete som en viktig USP i våra framtida anbud och projekt. Som KMA-ansvarig är du bolagets klimatansvarige och stöttar projekten i arbetet med t ex klimatdeklarationer. Du bistår även projekten vid upprättande av miljöplaner där vi följer upp två av våra betydande miljöaspekter, avfallshantering och koldioxidutsläpp.

Vad gäller kvalitet så är vårt ledningssystem ryggraden i allt vi gör. Ledningssystemet är uppbyggt enligt kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Som KMA-ansvarig ansvarar du för att uppdatera ledningssystemet i linje med lagstiftning/ISO certifiering och säkerställa efterlevnad i organisationen.

I rollen som KMA-ansvarig ingår även visst HR-arbete. Det är bl a rapportering av nyckeltal, kontakt med företagshälsovård, MBL-förhandlingar, bistå verksamheten med lärlingsplatser och allmän HR support till organisationen, t ex vid rehabilitering. HR-arbetet utgör ca 30% av rollen.

Som KMA-ansvarig rapporterar du till företagets VD. I rollen ingår att besöka företagets verksamhet som främst bedrivs i Götaland. Tjänsteresor med övernattning kan förekomma. Vi ser gärna att tjänsten utgår från företagets kontor i Halmstad men företagets kontor i Löddeköpinge kan också vara ett alternativ.

Rollen som KMA-ansvarig kräver att du är strukturerad och kan arbeta självständigt. Vidare krävs att du är en genomförare med initiativförmåga. Viljan att bistå kollegor med information och hjälp är också avgörande för att du ska lyckas i rollen. Vidare är samarbete viktigt för oss, tillsammans gör vi varandra bättre och uppnår våra högt uppsatta målsättningar.

Erfarenhet/utbildning

Tjänsten kräver minst 5 års arbetslivserfarenhet från bygg-, anläggnings- eller angränsande bransch. Även B-körkort är ett krav. Vi ser gärna att du har en examen på högskolenivå eller motsvarande med inriktning mot samhällsbyggnad, arbetsmiljö eller miljö. Vidare vill vi att du har erfarenhet från arbete med fokus på arbetsmiljö och/eller miljö.

Annat som kan vara viktigt för dig

AF Bygg Syd består av ca 70 medarbetare och ingår i koncernen AF Gruppen Sverige. I AF Gruppen finns stöd och hjälp att få inom både KMA och HR. Koncernen har också ett nätverk för KMA-ansvariga i Sverige. Nätverket har regelbundna träffar på Teams och även en årlig konferens för påfyllnad av kunskap, nyheter och inspiration.

I AF Bygg Syd har vi kollektivavtal, friskvård och fina utvecklingsmöjligheter. Som anställd i AF Bygg Syd har du dessutom möjlighet att bli delägare i vårt norska moderbolag AF Gruppen ASA genom aktie- och optionsprogram.

Är du intresserad?

Sök redan idag! Senast den 10 december behöver vi din ansökan, vi kan komma att rekrytera löpande. Har du frågor eller vill veta mer, kontakta VD Roger Persson på mobil 076 645 16 02 eller Roger.Persson@afgruppen.se. Ansökningar tas bara emot via hänvisad sökväg, dvs inte via mail. 

Vi ser fram emot din ansökan!

AF Bygg Syds affärsidé är att vara kostnadseffektiv i alla delar av processen. Genom att fokusera på flera teknikområden skapar vi mervärden både för våra kunder och oss själva. Vi har etablerat oss som det pålitliga, flexibla och effektiva bygg- och anläggningsföretaget samtidigt som vi erbjuder det stora bolagets kompetens och styrka. Vi är stolta över våra goda ekonomiska resultat, men de icke-finansiella värden som vi skapar varje dag är lika viktiga och vi är måna om att våra projekt bedrivs med hänsyn till människa och miljö.