I AF har vi haft tur. Vi står stadigt, trots en krävande tid. Vi har levererat goda resultat och har en solid orderreserv. Det är främst tack vare alla er som har jobbat på i projekt och på hemmakontor, levererat och räknat hem nya projekt och hållit humöret och farten uppe. När vi kan mötas igen, hoppas jag att vi alla kan ta oss tid till att fira de goda resultat vi har uppnått tillsammans.

Mycket har hänt i AF det senaste året. I våras lanserade vi vår nya koncernstrategi, som sätter riktningen för de fyra kommande åren. Vi ska vara Nordens mest lönsamma entreprenör. Vi ska intensifiera arbetet inom klimat och miljö och halvera våra utsläpp av klimatgaser och avfallsmängder före 2030. Vi ska vara en bra samarbetspartner och stimulera vår nyfikenhet i ännu högre grad med hjälp av vår innovationsstrategi. Och vi ska också arbeta för att AF ska fortsätta vara den mest attraktiva entreprenören i branschen för de bästa medarbetarna.

Vi står på en solid grund. Men vi ser att för många skadar sig på jobbet, och att alla oönskade händelser har en orsak och kunde ha undvikits. Den goda säkerhetskultur som vi har skapat i AF måste få ännu större uppmärksamhet framöver. Vårt viktigaste mål är att alla ska komma tryggt hem från jobbet, ett mål som vi ska nå tillsammans.

AF Gruppen består idag av fler än hundra företag. Vi är olika, och det är den samlade kompetensen som ger oss en helt unik konkurrenskraft. I AF är alla lika mycket värda och vi har nolltolerans för trakasserier och diskriminering. Detta är ditt och mitt ansvar att efterleva. Vi är det bästa medarbetarna, och vi ska ha den bästa arbetsplatsen.

Jag vill tacka er alla för den goda insatsen under första halvåret 2021. Samtidigt vill jag ta tillfället i akt och rikta ett extra tack till alla som jobbar i sommar och håller igång våra projekt. Jag hoppas att även ni tar er tid att njuta av fina dagar mellan varven. Samtidigt uppmanar jag er att upprätthålla ett gott smittskydd i sommar och följa myndigheternas rekommendationer.

Jag önskar er alla soliga, välförtjänta sommardagar!

Bästa hälsningar, Amund