Hopp til hovedinnhold

Hållbart entreprenörskap

    Ett välfungerande samhälle är beroende av ett ansvarsfullt näringsliv. Socialt ansvar är inte bara av stor betydelse ur ett samhällsperspektiv, utan också för att det ger förutsättningar för lönsam tillväxt. I AF kallar vi det hållbart entreprenörskap.