Hopp til hovedinnhold
AF Gruppen

AF-familjen fortsätter växa i Sverige

Långsiktigt arbete bär frukt

De bolag som ingår i den svenska AF-familjen har under årets åtta första månader fått i uppdrag att bygga totalt 762 nya bostäder och anlägga ett flertal projekt inom logistik, industri och vindkraft.

Dessa kontrakt är värda minst 100 miljoner kronor vardera. Utöver de större uppdragen har AF Gruppen i Sverige tecknat ett flertal kontrakt av mindre omfattning, både inom byggnation, anläggning, rivning och miljö.

−Flera av de kontrakt som tagits är ett resultat av ett långsiktigt arbete i bolagen mot nyckelkunder och nyckelsegment. Det bär frukt nu. Flera av projekten var aktuella redan 2020 men några bromsades av pandemin, säger Andreas Rydbo, vd AF Gruppen Sverige.

AF klättrar på 30-listan

AF Gruppen Sverige har på några få år blivit en av de största aktörerna på den svenska byggmarknaden. 2019 avancerade bolagsgruppen till åttonde plats på byggföretagens topplista där bolag rankas efter sin omsättning. Listan på de största byggbolagen i Sverige 2020 publiceras i november.

I den svenska AF-familjen ingår Kanonaden Entreprenad, HMB Construction, AF Bygg Syd, AF Härnösand Byggreturer, AF Prefab Mälardalen och AF Projektutveckling.

Spetskompetens inom logistik och energi

Kanonaden Entreprenad utför mark- och anläggningsarbeten med spetskompetens inom logistik- och energiprojekt.

− Efterfrågan på vindkraft kommer att minska i södra Sverige efter ett par år med hög aktivitet. Långa tillståndsprocesser, högre råvarukostnader och intressekonflikter ligger bakom minskningen, säger Ola Forsell, vd i Kanonaden.

− Men på längre sikt så bedöms anläggnings- och energimarknaden vara fortsatt god och den kommer att gynnas av framtida klimatinvesteringar.

 

Bygger bostäder där Sverige växer

HMB Construction bygger gärna bostäder och samhällsfastigheter. Ofta är man med i tidiga skeden och formar projekten för ett ekonomiskt, effektivt och platsanpassat byggande med hög kvalitet.

− Vi har hittills i år haft en orderingång på drygt 1,4 miljarder. Huvuddelen av denna orderingång kommer från bostadsproduktion och de flesta från tidigt samarbete med våra återkommande kunder. Vi har ett antal större projekt där vi närmar oss avslut i fas 1, så om inte materialprisökningar samt brist på cement sätter käppar i hjulet kommer orderstocken fortsätta att öka, säger Krister Karlsson, vd för HMB.

AF Bygg Syd bygger bostäder, kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter, men är kanske mest kända som Sveriges specialister på byggnation av vatten- och avloppsreningsverk.

Under året har AF Bygg Syd tecknat kontrakt för att bygga bostäder i den nya stadsdelen Brunnshög, nära Lunds världsledande forskningsmiljöer. Bostäderna i Brf Pärlan syns i inledningen av artikeln.

Uppdragsgivare är OBOS, som under året börjat ta position på den svenska marknaden och samarbetar med AF Gruppen i flera av sina bostadsprojekt.

Uppskattade projektutvecklare

Även AF Projektutveckling har ökat sin aktivitet under 2021. I Västsverige pågår utvecklingsprojekt på Skeppsbron i centrala Göteborg samt i Mölndal, Floda och Borås. Samtliga projekt genomförs tillsammans med partners. Dessutom har AF Projektutveckling utvecklat en kontorsfastighet i Göteborg till gymnasieskola. Fastigheten såldes under året.

− Den goda konjunkturen ser ut att hålla i sig ett tag till vilket gör att våra möjligheter att ta ytterligare kontrakt är goda. Viktigt för kommande anbud är att ta hänsyn till rådande läge vad gäller materialpriser samt inte minst en cementkris. Även om den känns osannolik måste vi vara beredda, säger Andreas Rydbo.