Hopp til hovedinnhold

Hamra och Hall kraftstationer

Kanonaden Entreprenad projekterar och anlägger två kraftanläggningar tillsammans med konsortiepartnern Hitachi Energy på uppdrag av Svenska kraftnät. Anläggningarna är viktiga för att främja den hållbara energiomställningen.

Projektstatus

   Jan 2023
   Dec 2025

   Insteg på en ny marknad

   Uppdraget omfattar två STATCOM-anläggningar i Stockholmsområdet, den ena utanför Enköping, den andra utanför Södertälje. Kanonadens uppdrag är rivning av en befintlig anläggning, anläggningsarbeten, byggnation samt monterings- och installationsarbeten. STATCOM är en statisk kompensator som automatiskt reglerar spänningen i nätet, ett behov som ökar i takt med att konventionella kraftverk stängs och tillförseln från hållbar vindkraft och solenergi ökar. Anläggningarna kommer att bidra till att upprätthålla driftsäkerheten och optimera den regionala överföringskapaciteten i stamnätet i Stockholmsområdet.

   • Kanonadens andel av kontraktet 170 MSEK

   • Konsortiepartner Hitachi Energy

   AF Gruppen

   Enköping och Södertälje

   Projektinfo

   Kund: Svenska kraftnät
   Entreprenadform: Totalentreprenad
   Entreprenör:
   Websida: kanonaden.com