Hopp til hovedinnhold

Ringsjöverket i Stehag

AF Bygg Syd har byggt en ny slamavvattningsanläggning på Ringsjöverket från 1963.

Projektstatus

   Mar 2010
   Apr 2011

   Om projektet

   Totalentreprenaden omfattade utförandet av anläggning för avvattning av slam från Sydvatten AB:s vattenverk, Ringsjöverket i Stehag. I åtagandet ingick mark-, byggnads- och yttre ledningsarbeten, vvs-anläggning samt process, el- och automatikarbeten.

   • 16 000 000

    SEK i total kontraktsum

   • Via Bolmentunneln nås Ringsjöverket av i genomsnitt 1 400 liter råvatten per sekund.

   Slamavvattning Sydvatten

   En byggnad på 380 kvm, en slamplatta på 400 kvm samt en pumpstation var byggt. Projektet ble bedrivad på Rönneholms Mosse, några kilometer från vattenverket, vilket bla innebär uppfyllnadsarbeten och pålningsarbeten. Byggnaden består av en stålstomme med utvändig plåtbeklädnad samt papptak.

   Bolmen ersatte Ringsjön

   Ringsjöverket togs i drift 1963. Till en början togs vatten från Ringsjön, men 1987 när Bolmentunneln var färdigbyggd övergick Ringsjöverket till att hämta råvatten från Bolmen. I dag används Ringsjön enbart som reservvattentäkt om det skulle ske en olycka som hindrar Bolmenvattnet från att nå Ringsjöverket. 

   Projektinfo

   Projekttyp: VA
   Affärsenhet: AF Bygg Syd AB
   Kund: Sydvatten AB
   Entreprenadform: Totalentreprenad