Hopp til hovedinnhold
Snacka om säkerhet!

Snacka om säkerhet!

74 000 arbetstimmar hittills av rivning och sanering i projekt Sergelstaden. Skador? Nästan noll.

Aktuellt i AF

 • Nya styrelseledamöter i AF Gruppen

  Vid bolagsstämman den 13 maj valdes Hilde Kristin Herud och Erik Veiby in som nya styrelseledamöter i AF Gruppen ASA.

  13.05.2022

 • AF Gruppen med stark tillväxt och rekordhög orderstock första kvartalet 2022

  AF Gruppen (AFG) levererar hög tillväxt första kvartalet 2022 och har en rekordhög orderstock i slutet av kvartalet. Lönsamheten har påverkats negativt av prisökningar på råvaror och försörjningsutmaningar till följd av geopolitisk oro. Omsättningen ökade med 9 procent till 6 809 MNOK jämfört med samma kvartal föregående år, medan resultatet före skatt blev 209 MNOK.

  13.05.2022

 • AF förvärvar Stenseth & RS

  AF Gruppen har idag ingått avtal om att förvärva 80 procent av aktierna i Stenseth & RS Holding (Stenseth & RS) och har även slutfört förvärvet av dessa aktier. Resterande 20 procent av aktierna i Stenseth & RS kommer även i fortsättningen att ägas av företagets anställda.

  25.03.2022