Hopp til hovedinnhold
Anläggningsverksamheten i Sverige omfattar byggnation av avlopps- och vattenreningsverk, traditionella anläggningsarbeten och grundläggning. Anläggningsarbeten erbjuds av AF Bygg Syd och Kanonaden Entreprenad. Våra kunder är offentliga, kommunala och privata verksamheter.