Hopp til hovedinnhold
Bland all säkerhetsutbildning som AF bedriver anses introduktion och utbildning i samband med inskrivning i projekt vara bland de viktigaste. E-kursen "Säkerhetsintro" är en viktig del i AFs säkerhetsutbildning.

Kurs på svenska, engelska, polska, lettiska, litauiska och portugisiska

En ordentligt genomförd introduktionskurs ska se till att alla nya medarbetare i ett projekt är medvetna om vad som förväntas av dem, hur de ska agera och vilka krav som gäller. Därför har AF tagit fram en e-kurs som behandlar övergripande och viktiga principer inom säkerhetsarbete. Kursen tar cirka 30 minuter. Obs! Du måste ha Internet Explorer för att kursen ska fungera!