Hopp til hovedinnhold
Anläggningsarbeten

Anläggningsarbeten

  Kanonaden Entreprenad är ett bolag inom AF-koncernen, som med en bred maskinpark och hög flexibilitet kan utföra anläggningsarbeten inom ett stort geografiskt område.

  Kanonadens verksamhet

  Genom Kanonaden åtar vi oss markarbeten och markentreprenader i form av grundläggning, vatten och avlopp, vägbyggnationer och terrasseringar. Företag och kommunala förvaltningar är våra huvudsakliga kunder. Kompetenta medarbetare och en bred maskinpark gör det möjligt att optimera insatsen efter behov. Merparten av det insatsmaterial som behövs i form av grus- och krossprodukter, matjord och sand levererar vi från egna krossverk och lokala täkter.

  Fjärrvärme

  Genom åren har Kanonaden genomfört ett par tusen fjärrvärmeanslutningar i södra Sverige. Vi åtar oss såväl grävarbeten ute i vägbanan som anslutningar via grönytor.

  Kabelförläggning

  Att snabbt bygga kanalisation för el och bredband är en av Kanonadens spetskompetenser. Innovativa metoder har möjliggjort högre framdrifter med bibehållen kvalitet. Vi har deltagit i flera stora projekt inom kabelförläggning och bredband där vi också arbetat med att säkra elförsörjningen.

  Betong

  Med dokumenterad kompetens och erfarenhet av kvalificerade betongkonstruktioner (klass 1), bygger Kanonaden bland annat fundament till vindkraftverk, broar, kraftvärmeverk, vatten- och reningsverk.

  Bergarbeten

  Kanonaden utför bergsprängning, bergkrossning och bergförstärkning. Vi tar oss också an losshållning i bergtäkter där vi kan lösa hela produktionskedjan från fast berg till färdigt material.

  Kontakt

  Mer om Kanonaden