Skip to main content

Aktuellt

  • AF Gruppen uppvisar stark tillväxt och stabilt resultat

    AF Gruppen (AFG) visar fina resultat för både fjärde kvartalet och helåret 2017. Omsättningen för 2017 ökade med 15,4 % till MNOK 13 704 och resultatmarginalen för året landade på stabila 6,8 %.

    Publicerad: 16.02.2018

Visa fler nyheter