Hopp til hovedinnhold
AF Gruppen består idag av drygt hundra företag. Vi är olika och det är vår kombinerade kompetens som gör det möjligt för oss att ta de mest krävande uppdragen. Att vi har en gemensam värdegrund och en kompromisslös inställning till säkerhet och etik ger oss en unik konkurrenskraft. AF Gruppen har haft en stabil tillväxt under många år. När vi i AF tar ut kursen mot 2024 kommer vi att fortsätta att vara nyfikna, utmana och växa. Men framöver kommer det att vara viktigt att säkerställa att tillväxten är lönsam. Lönsam för våra kunder, för klimatet, för samhället, för ägarna och för medarbetarna. Inom AF välkomnar vi förändringar. Vi söker hela tiden efter ny teknik och förbättringar som ökar produktiviteten och är mindre skadliga för hälsa och miljö. Tillsammans med våra kunder och leverantörer ska vi skapa värden. Vi lyckas bäst när projekten är lönsamma för alla parter. Nordens mest lönsamma entreprenör. Kan du se det framför dig?
Resan mot 2024 ska vara säker, miljövänlig, nytänkande och lönsam.
Amund Tøftum, koncernchef i AF Gruppen

AF Gruppen - Strategi 2024

Mål för HMS, tillväxt och lönsamhet

 • 0

  Inga allvarliga skador och ingen arbetsrelaterad frånvaro

 • 40

  mrd

  AF Gruppens omsättning 2024

 • 7

  %

  EBIT-marginal. Nordens mest lönsamma entreprenör.