- Mitt uppdrag är att göra AF Projektutveckling till en stor aktör i Västsverige. Vi ser en bra marknad för oss som arbetar med både bostadsutveckling och kommersiella fastigheter, säger Hans Östling.

Hans Östling har gedigen erfarenhet av bostadsutveckling från bland annat Bostads AB Poseidon och Veidekke Bostad.

- Jag är övertygad om att vi kommer att växa i regionen under Hans Östlings ledning. Han tillför djup kunskap om de många gånger komplexa bostadsutvecklingsprojekten, säger Jonas Skingley, vd i AF Projektutveckling.

Med Hans Östling på plats i Göteborg kommer Jonas Skingley fokusera på Mälardalen och Sydsverige.

AF Projektutveckling ägs av den norska börsnoterade byggkoncernen AF Gruppen, som har höga ambitioner för utveckling av projekt både i Norge och i Sverige. Affärsmodellen bygger på samarbeten med andra aktörer i branschen.

- Fördelarna med att alltid söka samarbetspartners är att vi berikar projekten med olika kunskaper och infallsvinklar – det är helt enkelt ett modernare sätt att jobba, säger Hans Östling.

AF Projektutveckling förverkligar inom kort två projekt. I Halmstad planeras byggstarten av drygt 100 bostadsrättslägenheter i Stadsgården, i samarbete med Wood & Hill, och i Göteborg ska Eriksbergsvarvets tidigare varvskontor omdanas, i samarbete med Aspelin Ramm Fastigheter.