”Røakollen”är ett bostadsprojekt som utvecklats av OBOS i närheten av Røa centrum och i omedelbar närhet av grönområdena på Røa. Den tredje byggetappen består av 168 lägenheter fördelade på två byggnader och med parkeringsgarage under mark. Projektet planeras genomföras som en totalentreprenad och kommer att ha ett beräknat värde på 405 miljoner MNOK exkl. moms. Planerad byggstart är andra kvartalet 2020. Arbetet beräknas vara klart under fjärde kvartalet 2022. Ett förbehåll för byggstarten är att förhandsförsäljningen är tillräcklig.

Första och andra byggetappen omfattar uppförande av 213 lägenheter och en del av dem har redan överlämnats till bostadsköpare.

-       Vi är stolta och tacksamma för att ha fått förnyat förtroende av OBOS på Røakollen. De två första byggetapperna har gett värdefulla erfarenheter och skapat bra boendemiljöer. Nu ser vi fram emot att fortsätta det goda samarbetet och skapa nya, bra bostäder på Røakollen, säger Geir Flåta, koncerndirektör för Bygg inom AF Gruppen.

-       OBOS är mycket nöjd med kvaliteten och färdigställandet av de två första byggetapperna i projektet Røakollen tillsammans med AF Gruppen, och ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet på den tredje och sista byggetappen, säger Jørgen Stavrum, projektdirektör på OBOS Nye Hjem.