Kontraktet består av projektering och genomförande av reservvattenförsörjning som ska fungera som komplement till den nuvarande huvudanläggningen vid Lille Erte. När anläggningen är färdig kommer den att ha en produktionskapacitet på minst 15 000 m³ dricksvatten per dag.

Kontraktets värde ligger på 100 MNOK exkl. moms. Uppstarten sker i mars 2020 och färdigställandet är planerat till januari 2021.

– Vi ser fram emot att bygga en ny vattenreningsanläggning som bidrar till ökad produktionskapacitet för Halden. Projektet passar bra med den kompetens vi har i vår Østfold-enhet Tillsammans med våra partners har vi kommit fram till en utmärkt lösning som möter kundens behov, säger AF Gruppens koncerndirektör Geir Flåta.