Arbetet utförs som ett samarbetsavtal och omfattar utveckling, projektering och byggande av affärs- och kontorslokalen Dokka 6. Den sju våningar höga byggnaden med källare ska, när den är klar sommaren 2021, husera kontor för bland annat Helfo och Norxe. Den totala arealen är ca 8 500 m2 BTA.

Avtalet har ett riktpris på 163 MNOK exkl. moms.

Dokka 6 ligger i det nya stadsutvecklingsområdet på Værste. ”Værsteområdet” är Fredrikstad Mekaniske Verksteds tidigare verkstadsområde. Stadsutvecklingsområdet utvidgar Fredrikstads centrum till Kråkerøy.

-        Tillsammans med fastighetsutvecklingsbolaget Værste AS ska vi bygga en av de centrala byggnaderna i den nya stadsdelen i Fredrikstad. Detta är ett av de största stadsutvecklingsprojekten i Oslofjorden. Vi ser fram emot att samarbeta med kunden om att skapa en modern och framåtblickande kontors- och affärsbyggnad, säger Geir Flåta, vice vd för AF Gruppen.