Produktionen startar nu i augusti med beräknad inflyttning 2022. På uppdrag av Västerås stad har Riksbyggen, tillsammans med Hemsö, utvecklat sju punkthus, förskola och ett äldreboende.

HMB har varit rådgivare till byggherrarna under hela detaljplaneprocessen och har även tillsammans med Riksbyggen projekterat de aktuella bostäderna med välkända metoder och trygga materialval.

- Riksbyggen och HMB Västerås har samarbetat framgångsrikt i flera år och vi ser nu fram emot ett fint gemensamt resultat i Råby, säger Bård Frydenlund, koncerndirektör AF Gruppen Sverige.

HMB har sedan tidigare uppdraget att förbereda för byggstart i hela området. Arbetena omfattar rivning, framdragning av vatten, värme, el och bredband samt gator och markberedning.