Det nya kontoret i Örebro förstärks i mitten av november med Jakob Akfidan och Robert Davidsson som också blir delägare i bolaget.

Thomas Jansson har tidigare varit vd för NA Bygg. Jakob Akfidan och Robert Davidsson kommer båda från ledande befattningar på NCC.

HMB Construction är ett av Sveriges 30 största byggföretag med kontor i Falun, Gävle, Eskilstuna, Örebro, Västerås, Uppsala och Stockholm. HMB omsätter 1,4 miljarder SEK (2019) och har drygt 300 anställda.