– AF Gruppen bygger på tydliga kärnvärden, en stark gemenskap och med ett tydligt mål att ta fram sina egna ledare. Med Morten Grongstad som koncernchef har AF Gruppen stärkt sin position som en ledande entreprenadkoncern. När nu Morten vill lämna över stafettpinnen är det mycket tillfredsställande att se att vi kan lyfta fram en ny intern ledare, säger Pål Egil Rønn.

– Tiden är rätt att lämna över stafettpinnen. AF Gruppen har en storlek och affärsmässig bredd som ger Amund Tøftum och 5 600 fantastiska kolleger goda möjligheter att fortsätta den lönsamma tillväxt som kännetecknar AF, säger Morten Grongstad.

Morten Grongstad kommer på begäran av den tillträdande koncernchefen att vara tillgänglig för bolaget. 

– Jag ser fram emot möjligheten att leda ett företag med så många kompetenta medarbetare. Bolaget har genomgått en betydande tillväxtfas och håller på att etablera sig som ett av Nordens större entreprenadbolag. AF kommer att fortsätta att sträva efter att vara ett framåtlutat företag där säkerhet och lönsamhet är centrala delar för vårt värdeskapande, säger Amund Tøftum.

För mer information

Pål Egil Rønn, styrelseordförande tel. +47 909 57 713     
Morten Grongstad, koncernchef, tel. +47 991 53 905
Amund Tøftum, tillträdande koncernchef, tel. +47 920 26 712