Projektet har utvecklats av Birk & co och är ett Futurebuilt-projekt med sökt bygglov och tillåtet antal BRA 13 200. FutureBuilt har som mål att förverkliga förebildsprojekt i och runt Oslo med minskade växthusgasutsläpp från transport, energianvändning och materialanvändning på minst 50 %. Birk & co deltar i projektet med resterande 50 %.

Avtalet är villkorat av förfaranden för vederbörlig försiktighet. Transaktionen förväntas vara genomförd i november 2020.