Den befintliga byggnaden på 18 300 kvadratmeter byggdes 1963 och byggdes till 1995. Byggnaden, som tidigare har varit en lärarhögskola, ska efter renoveringen och ombyggnationen bli Bergens inkluderingscentrum. Kommunen har som ambition att centret ska främja inkludering och värdighet, och erbjuda ett brett utbud av kultur- och idrottsaktiviteter. Byggnaden ska hysa Byråd for kultur, mångfald och jämställdhet via Etat för inkluderingsverksamhet som består av Etatskontoret, Introduktionscentrumet och undervisningsändamål med vuxenutbildning (nuvarande Nygårdsskolan). Ett avtal har ingåtts med idrottsnämnden om delad användning för idrott i byggnadens sporthall.

Arbetena omfattar en totalrenovering och ombyggnad av den befintliga byggnaden. Projektet ska utföras som passivhus och uppfylla krav inom den tekniska standarden för nära noll-utsläppsnivå.

Arbetet startar första kvartalet 2021 och beräknas vara klart i september 2023. Kontraktet är en totalentreprenad med ett uppskattat värde på MNOK 415 exkl. moms.