Stadsdelen Tallbohov i Järfälla kommun ska växa med totalt 500 nya lägenheter under de kommande åren. Här producerar HMB för närvarande 180 hyresrätter i uppmärksammade Tallbohov Electric Village.

I det nu aktuella projektet för Tornet Bostadsproduktion byggs ytterligare drygt 100 bostäder. Projektets lösningar och prisbild har arbetats fram i nära samarbete mellan Tornet och HMB.

- Vi arbetar gärna i långsiktiga samarbeten där kunskap från tidigare projekt tas tillvara och skapar värde för våra kunder, säger Krister Karlsson, vd i HMB Construction.

Uppdraget utförs som en totalentreprenad och enligt det koncept som HMB tillämpar i första etappen i Tallbohov, med bland annat platsgjutna stommar och platsbyggda utfackningsväggar som ger en större total boyta.

Bostäderna planeras vara inflyttningsklara våren 2024.