- Vi ser redan ett stort intresse från boende i Floda och ett ökande intresse från unga familjer i Göteborgsområdet att flytta till Floda, där de kan hitta en bostad till rimligt pris och fortfarande ha nära till jobbet i Göteborg, säger Hans Östling, regionchef i AF Projektutveckling.

De nya bostäderna byggs på den s k Växthustomten strax söder om Floda centrum, nära service, kommunikationer och vacker natur.

- Bostadsområdet får bekvämt gångavstånd till Floda centrum med sitt serviceutbud och sin pendeltågstation. Det ligger också i direkt anslutning till fina strövområden utmed Sävelången och bort mot Nääs slott. Här kommer man bo bra och bekvämt, säger Olof Olausson, vd för Kynningsrud Bostäder.

Det 27 000 kvm stora området, där man tidigare bedrivit blomsterodling i växthus, har förvärvats av AF Projektutveckling och Kynningsrud Bostäder, som ska utveckla och bebygga området. Nu påbörjas planeringen av de nya bostäderna tillsammans med Lerums kommun och övriga intressenter.

- Det är ett mycket intressant område som ligger strategiskt bra till i Floda. Kommunen har lämnat ett positivt planbesked och ser stora möjligheter för bostadsutveckling. Vi ser fram emot det fortsatta arbetet och önskar Kynningsrud Bostäder och AF Projektutveckling välkomna till Lerums kommun, säger Eva Andersson (C), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

 

AF Projektutveckling utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter. I nära samarbete med kommuner och partners tar vi oss an både omfattande stadsutvecklingsprojekt och enstaka kvarter eller byggnader. AF Projektutveckling är en del av norska AF Gruppen. I Sverige har AF 800 medarbetare och omsätter 3,6 miljarder SEK.

Kynningsrud Bostäder utvecklar bostäder och bostadsområden – och alltid med kundens behov i fokus. Bolaget ingår i norska Kynningsrudgruppen, med 400 medarbetare och en omsättning på 1,2 miljard SEK. Varje dag arbetar vi med att lyfta högt, bygga hållbart och förvalta förnuftigt över hela Norge och Sverige, hela tiden med visionen ”Glädjen är att vara till nytta”. Kynningsrud är det gröna alternativet!