Brekkeveien 19 Utvikling ägs av OBOS Nye Hjem (50 %) och Løvenskiold Eiendom (50 %). Värdet för detta totalentreprenadskontrakt uppgår till 341 miljoner NOK exklusive moms.

Brekketunet ligger centralt i Ås, nära centrum och universitetet för miljö och biovetenskap (NMBU). Byggprojektet har en yta på 17 900 m2 och består av 146 lägenheter fördelade på 5 hus. Bostadsstorleken varierar mellan 33 och 120 m2. Förutom lägenheterna omfattar projektet även en gemensam takterrass och ett underjordiskt parkeringsgarage med förrådsutrymmen och teknikrum.

Projektet kommer att BREEAM-NOR-certifieras med ambitionsnivån ”Very good”. Det innebär att miljön värnas i alla steg av byggprocessen. Som ett resultat av detta används även lösningar för god dagvattenhantering och biologisk mångfald.

– Ås ligger i en expansiv region. Tillsammans med kunden har vi använt vår byggkompetens för att utveckla Brekketunet till ett attraktivt bostadsområde. Vi ser fram emot att genomföra projektet tillsammans med OBOS och Løvenskiold, säger Tormod Solberg, koncernchef för AF Gruppen.

Säljstart är första kvartalet 2021. Byggstart sker fjärde kvartalet 2021, med färdigställande under fjärde kvartalet 2023. Ett förbehåll för en successiv byggstart är att försäljningen är tillräcklig.