I Rollsbo-området, strax norr om Göteborg och med bra läge vid E6-an, finns en stor efterfrågan på nya industrilokaler. Ytterbygg, som bygger och hyr ut verksamhetsanpassade lokaler i Kungälv och Göteborg, ställer nu i ordning 200 000 nya kvadratmeter för industri och lager i Rollsbo Västerhöjd.

I Kanonadens uppdrag ingår mark-, VA- och gatuarbeten, inklusive losshållning av stora mängder berg.

- Vi ser att vi kan bidra med vår erfarenhet och kunskap från likartade projekt och gläder oss åt att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt i den attraktiva göteborgsregionen, säger Ola Forsell, vd Kanonaden Entreprenad.

Det nya området Rollsbo Västerhöjd utvecklas i samarbete mellan de båda fastighetsägarna Ytterbygg och kommunägda Bokab. Bolagen har ett gemensamt åtagande att ställa i ordning allmänplatsmark.

De nya industritomterna kommer att färdigställas i etapper, med successiv överlämning av tomterna för påbörjande av byggnation från 2022. Kanonadens entreprenad förväntas pågå fram till sommaren 2023.

Kanonaden Entreprenad utför mark- och anläggningsarbeten med spetskompetens inom logistik- och energiprojekt. Företagsgruppen har tolv kontor i Stockholm, Mälardalen och Mellansverige med 350 medarbetare och en omsättning på 1,7 miljarder SEK (2020).