Brf Pärlan omfattar sex plan med 107 lägenheter samt verksamhetslokaler. Kvarteret beräknas stå färdigt våren 2024 och projektet genomförs som en totalentreprenad.

Brf Pärlan får en spännande arkitektur med förskjutna fasader som blir ett naturligt blickfång i området. Kvarteret ligger i centrala Brunnshög intill hållplatsen för den nya spårvägen, tio minuter från centrum, och bredvid en nyligen färdigställd parkanläggning. Runt knuten finns de världskända forskningsanläggningarna ESS och MAX IV.

− Vi är glada över att få förverkliga detta speciella projekt i Brunnshög, som många associerar med innovation och kunskap i absolut framkant. Projektet blir AF Gruppens första uppdrag för OBOS Kärnhem, säger Roger Persson, vd för AF Bygg Syd.

Lunds vision för Brunnshög är att skapa en exceptionell och hållbar stadsdel där uppemot 40 000 människor bor och arbetar när stadsdelen färdigställs 2030.

Om AF Bygg Syd

AF Bygg Syd bygger bostäder, lokaler och industrier i Götaland med spetskompetens inom byggnation av VA-verk. Bolaget har ca 70 medarbetare och omsätter 400 miljoner kronor.