Fler än 1 000 personer har redan anmält intresse för bostäderna i Brf Prefekten i Pedagogen Park.

Projektet utvecklas i samarbete mellan AF Projektutveckling och OBOS och omfattar 83 lägenheter i varierande storlek på en yta om 6 300 kvm ljus BTA.

Här introducerar OBOS boköpmodellen Deläga för första gången i Göteborgsområdet. 

- Vi utvecklar alla våra projekt i partnerskap för bästa möjliga erbjudande till kund och är glada över att tillsammans med OBOS bidra till en mer hållbar bostadsmarknad, säger Hans Östling, regionchef Västsverige i AF Projektutveckling.

OBOS satsning på boköpmodeller syftar till att sänka trösklarna till det ägda boendet. Modellen ger köparen möjlighet att äga en andel på mellan 50 och 90 procent av bostaden, medan OBOS äger resterande andel, vilken man betalar en månatlig samäganderättsavgift för.

- Det känns oerhört kul att äntligen få introducera OBOS Deläga för göteborgarna så att fler kan uppfylla sina bostadsdrömmar. Pedagogen Park i Mölndal är ett fantastiskt stadsutvecklingsprojekt nära naturen och bara en kvart med cykel till centrala Göteborg, säger Malin Svensson, VD på OBOS Kärnhem.

Projektet kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och stor vikt läggs vid god arkitektur, bestående och bra material samt på lösningar som möter framtidens krav. Byggstart väntas ske under våren 2022 med inflyttning under vår och sommar 2024.

Samarbetet mellan AF Gruppen och OBOS sker i ett partnerskap, där vardera part äger 50 procent av projektet.

I Pedagogen Park i Mölndal kommer totalt 1 100 nya bostäder i olika upplåtelse- och boendeformer att fördelas på ca 20 kvarter tillsammans med kommunal och kommersiell service, arbetsplatser och rekreationsområden.

 

AF Projektutveckling utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter. Vi förvärvar utvecklingsbar mark och skapar attraktiva platser för att leva, bo och arbeta. I nära samarbete med kommuner och partners tar vi oss an såväl omfattande stadsutvecklingsprojekt som enstaka kvarter eller byggnader. 

AF Projektutveckling är en del av AF Gruppen, en av de snabbast växande byggkoncernerna på den svenska marknaden. AF Gruppen omfattar sex bolag med 800 medarbetare och en omsättning på 4 miljarder SEK.

 

OBOS är en av Sveriges största bostadsutvecklare och ägs av sina 500 000 medlemmar i Norge och Sverige.

2020 sålde OBOS 3 262 bostäder, varav 1 516 i Sverige i 152 av landets kommuner.

OBOS mål är att erbjuda 20 procent av bostadsutbudet genom alternativa boköpmodeller för att ge fler möjligheten att äga sitt boende – på så vis bidrar OBOS till en hållbar samhällsutveckling.

OBOS verkar i Sverige genom varumärkena OBOS, Smålandsvillan och Myresjöhus.