Uppdragsgivare är Gävle Parkeringsservice AB. Kontraktssumman är 102 MSEK, exklusive moms, och projektet genomförs som en totalentreprenad.

Mobilitetshus Magasinet får sex våningar på totalt 14 000 kvm och rymmer ca 400 parkeringsplatser, laddstolpar för elbilar, cykelförråd och laddmöjlighet för elcyklar.

Parkeringshuset ska byggas med hållbarhet i fokus och bli delvis självförsörjande på el. När bilägandet minskar ska byggnaden kunna konverteras till annan verksamhet.

Projektet har en hög ambitionsnivå för gestaltningen eftersom det byggs i det kulturhistoriska Magasinsområdet. Fasaden kläs med trä med inslag av tegel, glaspartier och metallnät.

- Vi är glada över att få möjligheten att bidra till utvecklingen av de klassiska industrimiljöerna i centrala Gävle, säger Bård Konrad Frydenlund, koncerndirektör, AF Gruppen Sverige.

HMB deltar även i utvecklingen av den nya stadsdelen Godisfabriken i den östra delen av Gävle centrum.

HMB Construction är ett av Sveriges 30 största byggföretag med kontor i Falun, Gävle, Eskilstuna, Örebro, Västerås, Uppsala och Stockholm. HMB omsätter 1,4 miljarder SEK (2020) och har 330 anställda.