Stenseth & RS består utöver Stenseth & RS Anlegg och Stenseth & RS Ressurs, som grundades 2017, av driftbolagen Stenseth & RS Entreprenør, grundat 2002. Företaget är en välskött betongentreprenör med god historia med totalt 300 anställda. Stenseth & RS hade 2020 en omsättning på 470 MNOK med en rörelsemarginal på 7,8 procent. Företaget erbjuder olika typer av betongarbeten inom byggsektorn; formsättning, armering, gjutning av alla typer av betongarbeten. Dessutom är företaget ledande inom gjutning och ytbehandling av golv. 

Företagsvärdet (Enterprise Value) för 100 procent av Stenseth & RS Holding är värderat till 220 MNOK på skuldfri basis. Betalningen för 80 procent av aktierna kommer att bestå av aktier i AF Gruppen ASA motsvarande 40 MNOK och kontanter. Delar av kontantbetalningen görs i form av en säljarkredit fram till 2025. Man har enats om garantier för uppnåendet av framtida vinstmål.

De kontantbelopp som betalas som en del av avtalet finansieras från AF Gruppens befintliga likvida medel.

– AF Gruppen arbetar kontinuerligt med att stärka sin egen professionella kompetens och vi är mycket nöjda över att få med Stenseth och RS i teamet. Företaget har levererat bra resultat över tid och har en kultur och en uppsättning värden som passar bra med AF Gruppens. Förvärvet är i linje med vår strategi om att växa lönsamt och kommer att stärka vår position inom betongarbeten ytterligare, säger Amund Tøftum, koncernchef för AF Gruppen. 

Med hänvisning till börsmeddelandet den 8 december 2021 då det ingångna avtalet mellan AF Gruppen och Stenseth & RS Holding offentliggjordes.