AF Gruppen Sverige har vuxit snabbt de senaste åren och når en omsättning på ca 7,5 miljarder kronor 2022. Omsättningen har tiodubblats de senaste åtta åren. Därför stärker affärsområde Sverige nu sina centrala funktioner med inhouse juridisk kompetens som bidrar med proaktivitet och långsiktighet till projektorganisationerna.

− Vi vill fortsätta att växa lönsamt i Sverige och bli en ännu mer professionell partner för våra kunder och leverantörer i hela projektfasen, från anbud, kontraktstecknande, projektgenomförande till leverans av färdiga projekt. Målet är att uppnå ett ännu bättre samspel med våra partners och lösa utmaningar innan de blir till problem, säger Bård Frydenlund, koncerndirektör och vd i AF Gruppen Sverige.

− Min uppgift blir att säkerställa en jämn och hög nivå i våra bolag och skapa en förutsägbar bild av framtiden, baserad på juridiska analyser av möjligheter och risker i våra entreprenader. Vi har nu ett besvärligt makroekonomiskt läge med flera utmaningar, och som jurist ska jag hjälpa bolagen att navigera och skapa just förutsägbarhet, säger Andréas Vidmar, chefsjurist i AF Gruppen Sverige.

Andréas Vidmar kommer från rollen som bolagsjurist i AF Anläggning, som för närvarande bygger en av etapperna i infrastrukturprojektet Förbifart Stockholm. Vidmar blev förra året Årets Stjärnskott i utmärkelsen Årets Bolagsjurist för sin förmåga att kombinera juridiskt problemlösande med en proaktivitet för morgondagens affär.