Anläggningsarbetena genomförs som en utförandeentreprenad för Skeppsviken Bygg, som fått uppdraget att bygga ut bruket i Mariestad.

Metsä Tissues anläggning ska expandera för att kunna producera dubbelt så mycket mjukpapper som idag och samtidigt moderniseras för att uppnå höga miljö- och driftsprestanda. Investeringen skapar ca 100 nya arbetstillfällen vid pappersbruket i Mariestad.

Kanonadens uppdrag är att genomföra mark- och anläggningsarbeten på ett ca 100 000 kvm stort område. Arbetena omfattar mark- och schaktarbeten, losstagning av berg, som krossas och återanvänds i projektet, samt iordningställande av asfalt- och grönytor.

- Vi ser fram emot att samarbeta med Skeppsviken i detta projekt, som är viktigt för hela regionen och dess fortsatta tillväxt, och är stolta över att få bidra till Metsä Tissues satsning, säger Ola Forsell, vd för Kanonaden Entreprenad.

Byggarbetena kommer att starta under våren 2023 och det förnyade bruket planeras vara i drift under andra halvåret 2025.

 

Kanonaden Entreprenad utför mark- och anläggningsarbeten med spetskompetens inom logistik- och energiprojekt. Företagsgruppen har tolv kontor i Stockholm, Mälardalen och Mellansverige med 370 medarbetare och en omsättning på 2,2 miljarder SEK (2021).