Vindkraftsprojektet Velinga omfattar 12 vindkraftverk med en totalhöjd på 180 meter och förväntas ge förnybar energi motsvarande årsförbrukningen av hushållsel för 29 600 större hushåll. Vindparken anläggs i Tidaholms kommun, norr om Jönköping i Västra Götalands län. 

Kanonadens uppdrag genomförs som en totalentreprenad och omfattar projektering och byggnation av vägar, kranplatser, fundament och vindparkens interna el- och optonät.

Arbetena påbörjas i början av 2024 och vindparken väntas tas i drift under 2026.

- Vi är väldigt glada över att få förnyat förtroende från Vattenfall, som vi sedan tidigare har ett lyckat samarbete med. Det är en bekräftelse på vårt gemensamma engagemang för att driva projekt av högsta kvalitet inom vindkraftssektorn, säger Ola Forsell, vd Kanonaden Entreprenad. 

I enlighet med strategin att fokusera på energi- och kraftsektorn har Kanonaden under de senaste åren byggt över 500 fundament för vindkraftsturbiner i södra och mellersta Sverige. Denna satsning har inte bara ökat deras expertis betydligt, utan även gett dem möjligheten att identifiera och förhindra potentiella risker i sina projekt.