Kontraktet innefattar totalentreprenad och projektet inkluderar en mindre rivning av befintliga fundament i den nuvarande anläggningen, samt diverse anläggningsarbeten såsom terrassering, losshållningsarbeten och betongarbeten för att skapa nya fundament. 

Uppdraget utförs åt Eitech Engineering AB och slutkunden är Svenska Kraftnät.

Den nya stationen är viktig för att möta det ökade behovet av el i Uppsala- och Stockholmsområdet. Den nya stamnätsanläggningen kommer att täcka en yta av 192 000 kvadratmeter, vilket är ungefär lika stort som 27 fotbollsplaner.

- Vi är stolta över att Kanonaden Entreprenad har erhållit detta betydelsefulla uppdrag för utvecklingen av Odensala station. Projektet speglar vårt åtagande att stärka och förbättra infrastrukturen för det svenska elnätet. Vi ser fram emot att leverera högkvalitativa resultat och bidra till framsteg inom energisektorn, säger Ola Forsell, vd Kanonaden Entreprenad.

Byggstarten är planerad till 2023.