För att säkerställa långsiktig stabilitet och lönsamhet genomför AF Gruppen betydande justeringar i sin svenska verksamhet, med fokus på de enheter som tidigare var en del av Betonmast Sverige. 

I Öst har beslutet fattats att slå ihop AF Bygg Stockholm och AF Bygg Öst. Syftet med denna omstrukturering är att skapa en mer sammanhållen organisation som kan dra nytta av synergier och effektivisera verksamheten. Genom att kombinera resurser och kompetenser från båda enheterna kommer företaget att stärka sin konkurrenskraft och möta framtida utmaningar på ett effektivare sätt. Den sammanslagna enheten har en nyutnämnd vd, Johnny Vollmer, med över 25 års erfarenhet inom byggbranschen.

I Region Syd blir AF Bygg Öresund integrerat med AF Bygg Syd. Denna omstrukturering förväntas skapa synergier och effektivisera verksamheten till förmån för både kunder och medarbetare. Den nya enheten kommer att stärka sin position som en ledande aktör inom byggbranschen i Sydsverige och ledas av den nuvarande vd:n för AF Bygg Syd, Roger Persson.

Bolaget AF Anläggning Väst har fått ny ledning, med Andréas Vidmar som tillförordnad vd.

- Genom dessa organisatoriska förändringar siktar vi på att skapa en mer effektiv och konkurrenskraftig verksamhet. Vi tror att dessa åtgärder kommer att stärka vår förmåga att genomföra framgångsrika projekt och fortsätta erbjuda högkvalitativa lösningar till våra kunder. säger Bård Frydenlund, Koncerndirektör Sverige.