Hopp til hovedinnhold
Aktuellt om covid-19

Aktuellt om covid-19

  Merparten av restriktionerna mot covid-19 tas bort den 9 februari 2022. Men fortsatt rekommenderas du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra människor om du är sjuk och misstänker att du har covid-19.

  Regeringen och Folkhälsomyndigheten bedömer att läget är tillräckligt stabilt för att inleda avvecklingen av smittskyddsåtgärderna. Omikron ger inte lika allvarlig sjukdom som tidigare varianter, vårdbelastningen inom intensivvården och övrig sjukhusvård har inte ökat på samma sätt som den utbredda smittspridningen, och de allra flesta som tillhör riskgrupper har nu fått en tredje dos vaccin.

  Återgång till arbetsplatserna

  Återgången till arbetsplatserna bör ske successivt för de som arbetat hemifrån för att motverka omfattande smittspridning och samtidig sjuklighet i dessa grupper. Hur den successiva återgången bäst sker är upp till arbetsgivaren att bestämma utifrån den specifika arbetsplatsens förutsättningar.

  Rekommendationer till ovaccinerade

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.

  Ersättningar vid sjukdom

  Ett antal åtgärder för att minska smittspridningen, minska belastningen på sjukvården och stärka den ekonomiska tryggheten ligger kvar till och med mars 2022:

  • Ersättning för karensavdrag
  • Ersättning till riskgrupper
  • Tillfällig föräldrapenning vid skolstängning och till föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn
  • Slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden och för att få smittbärarpenning
  • Ersättning för sjuklönekostnader över det normala