Hopp til hovedinnhold
Aktuellt om covid-19

Aktuellt om covid-19

  AF Gruppen följer i alla delar regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut och rekommendationer. Som arbetsgivare har vi ansvar att förebygga smittspridning på våra arbetsplatser. Som medarbetare, underleverantör och kund kan du bidra till att skydda dig själv och andra.

  Här följer en sammanställning av krav, rekommendationer och råd. Besök gärna Folkhälsomyndighetens webbplats för senaste nytt.

  Rekommendationer till arbetsgivare

  • Alla bör arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.
  • Gör det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra till exempel på möten, i fikarum och omklädningsrum. Undvika större samlingar inomhus med många deltagare.
  • Underlätta för anställda att vaccinera sig samt informera om vikten av att stanna hemma när man får symtom.

  Rekommendationer till individer

  • Håll avstånd i offentliga miljöer. Det gäller både barn och vuxna.
  • Undvik om möjligt trängsel i kollektivtrafik genom att välja att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil.
  • Använd munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel. 

  Allmänna råd till ovaccinerade

  • Den som inte är vaccinerad bör hålla avstånd till andra.
  • Undvik särskilt nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.
  • Ovaccinerade bör även undvika alla platser med trängsel i både offentlig och privat miljö.

  Kravet på läkarintyg för smittbärarpenning tas tillfälligt bort

  För att göra det enklare att stanna hemma vid misstänkt smitta har regeringen beslutat att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg för smittbärarpenning från och med den 27 december 2021.

  Smittbärarpenning kan betalas ut till den som inte kan arbeta på grund av att hen är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom – dit covid-19 räknas – och som omfattas av smittskyddslagen.

  Regeringen föreslår att coronaersättningar återinförs

  Det gäller:

  • ersättning för karens
  • ersättning för riskgrupper
  • vab vid skolstängning
  • ersättning till föräldrar till barn som varit allvarligt sjuka

  Eftersom det inte finns något beslut än, så gäller nuvarande regler. Det innebär att du just nu bara kan ansöka om ersättning för karens eller ersättning för riskgrupper till och med 30 september 2021.

  Åtgärderna kommer att ingå i en extra ändringsbudget som regeringen överlämnar till riksdagen efter årsskiftet 21/22. När riksdagen har fattat beslut, vilket sannolikt sker i slutet av januari, kommer du att kunna ansöka om ersättning i efterhand. Åtgärderna kommer gälla för perioden 8 december 2021 till och med 31 mars 2022.

  Krav på vaccinpass vid inresa till Sverige

  Från den 21 december krävs vaccinpass även för inresande från de nordiska länderna. Kravet omfattar inte svenska medborgare och permanent boende i Sverige.
  Samtidigt utökas rekommendationen om testning vid inresa så att den gäller för alla resenärer, vaccinerade som ovaccinerade.

  För personer som arbetspendlar finns en särskild rekommendation. Den som frekvent och regelbundet pendlar över den svenska gränsen för att utföra arbete eller studera rekommenderas att testa sig för covid-19 en gång i veckan. Gör man det, behöver man inte följa rekommendationen om att testa sig vid inresa i Sverige.