Hopp til hovedinnhold
Fakturainformation

Fakturainformation

  Fakturainformation

  Observera att denna information endast gäller AF Anläggning Väst AB, AF Bygg Väst AB, AF Bygg Öst AB, AF Bygg Stockholm AB och AF Öresund AB.

  Fakturor till AF-bolagen

  När vi skriver fakturor menar vi också kreditnotor.
  Vi kan ta emot fakturor ifrån våra leverantörer på 3 sätt:

  • Elektroniska fakturor (föredras).
  • Fakturor per epost (pdf-format).
  • Fakturor i pappersformat, skickade per post. Detta alternativ ska inte användas.
    

  1. ELEKTRONISKA FAKTUROR - Generella krav:
  Vi använder LOGIQ A/S som accesspunkt och dem kan ta emot e-fakturor från alla andra accesspunkter och format enligt nedan.

  Fakturamottagare – organisationsnummer. Detta använder LOGIQ för att identifiera vem som ska få fakturan.

  • Det är viktigt att fakturan ställs till rätt bolag.

  Er referens = vårt Projektnummer (8 siffror) och namn på anställd som lagt beställningen

  Svefaktura:

  Projektnumret ska ha 8 siffror och ska stå i fältet «<RequisitionistDocumentReference>»

  Eller

  <cbc:Note>LEVERERAS 4 OBJEKT 32200011

  Projektnr: 32200011

  Säljarens bestnr: 8280428

  </cbc:Note>

  Svefaktura BIS 5A 2.0

  • Fältet «AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID» (Er ref.)

  Infrastruktur:

  • Skall gå genom accesspunkt i PEPPOL-infrastrukturen eller via VAN
  • AF använder Logiq AS som accesspunkt och VAN.

  Tilläggsupplysningar kan också läggas som text på själva fakturan.

  Bilagor:
  MIME typer: Pdf, TXT, GIF, TIFF, JPEG, PNG
  Vid overföring av pdf-version av faktura SKALL fältet för dokumenttyp ha värdet «commercial Invoice»

  Utländska leverantörer:

  I tillägg till de generella kraven måste fakturor och kreditnotor också innehålla IBAN och BIC (Swift)-koder.

   

  2. FAKTUROR/KREDITNOTOR SOM SKICKAS VIA EPOST:

  Fakturor/kreditnotor som skickas via epost skickas till vår gemensamma epostadress: invoice@afgruppen.se

  • Fakturan måste vara ställd till rätt bolag och vara märkt med ett projektnummer (8 siffror) samt namn på den person som har beställt.
  • Eventuella bilagor måste ligga i samma pdf-dokument som fakturan. Vi accepterar bara en faktura med bilagor per pdf. Det är ok att skicka flera fakturor, som separata filer, i samma epostmeddelande.
    

  3. FAKTUROR/KREDITNOTOR SOM SKICKAS I PAPPERSFORMAT PER POST:

  Vi ser helst, av miljöhänsyn och effektivitetsskäl, att inga fakturor skickas pappersvägen. Skulle någon leverantör ändå behöva skicka kan fakturorna skickas till:

  AF [bolagsnamn AB]
  Mölndalsvägen 42
  412 63  Göteborg

  • Fakturan måste vara ställd till rätt bolag och vara märkt med ett projektnummer (8 siffror) samt namn på den person som har beställt.

  Vi kan inte ta emot fakturor/kreditnotor som är ställda till fel bolag eller saknar projektnummer. Dessa kommer att returneras utan åtgärd.