Hopp til hovedinnhold

Koncernledningen

  Koncernledningen

  • Morten Grongstad

   Morten Grongstad

   Koncernchef (f. 1975)

   Koncernchef i AF från 2015. Grongstad var tidigare Vd för Fornebu Utvikling. Han har bred ledarerfarenhet inom fastigetsutveckling, bland annat från Orkla Eiendom. Grongstad er utbildad civilekonom från Handelshögskolan BI. Morten Grongstad äger per 31/12/18 219 193 aktier och har 35 922 optioner i AF Gruppen ASA.

  • Sverre Hærem

   Sverre Hærem

   Koncerndirektör Finans / CFO (f. 1965)

   Hærem utsågs till CFO för AF under 2007. Han har tidigare arbetat som finansdirektör för Dyno ASA och finansdirektör för Fjord Seafood ASA. Hærem har en MBA från BI. Sverre Hærem äger per 31/12/18 123 817 aktier och 24 918 optioner i AF Gruppen ASA.

  • Ida Aall Gram

   Ida Aall Gram

   Koncerndirektör Projektutveckling (f. 1977)

   Gram är ansvarig för affärsområdet Projektutveckling i Norge. Hon kommer närmast från befattningen som portföljdirektör för AF Eiendom. Hon har erfarenhet från Gyldendal, Orkla Eiendom och McKinsey och er utbildat civilekonom från BI. Per. 31/12/18 äger hon 1 854 aktier och har 9 573 optioner i AF Gruppen ASA.

  • Arild Moe

   Arild Moe

   Koncerndirektör Anläggning (f. 1965)

   Moe är ansvarig för affärsområdet Anläggning i Norge. Han har haft olika chefsbefattningar inom AF och har arbetat i företaget sedan 1990. Moe har examen som byggnadsingenjör från OUC och i företagsekonomi från AUC. Arild Moe äger per 31/12/18 254 416 aktier och 24 152 optioner i AF Gruppen ASA.

  • Amund Tøftum

   Amund Tøftum

   Koncerndirektör Offshore (f. 1978)

   Tøftum kommer närmast från befattningen som projektdirektör på AF Offshore Decom. Han har en civilingenjörsexamen från NTNU och har arbetat på AF sedan 2005. Amund Tøftum äger per 31/12/18 74 349 aktier och 21 970 optioner i AF Gruppen ASA.

  • Bård Frydenlund

   Bård Frydenlund

   Koncerndirektör Sverige, HR och Kommunikation (f.1968)

   Frydenlund är ansvarig för AF Gruppens verksamhet i Sverige, HR och Kommunikation. Han har civilekonomexamen och Master of Management från BI samt har studerat civilrätt vid Universitetet i Oslo. Frydenlund har arbetat på AF sedan 2000. Bård Frydenlund äger per 31/12/18 133 249 aktier och 21 970 optioner i AF Gruppen ASA.

  • Eirik Wraal

   Eirik Wraal

   Koncerndirektör Miljö och Energi (f. 1979)

   Wraal är ansvarig för affärsområdet Miljö och Energi i Norge. Han kommer närmast från befattningen som chef för AF Decom och har arbetat på bolaget sedan 2004. Han har arbetat i olika roller inom AFs miljöverksamhet. Wraal har civilingenjörsexamen från NTNU. Eirik Wraal äger per 31/12/18 28 138 aktier och 21 970 optioner i AF Gruppen ASA.