Hopp til hovedinnhold
Koncernledningen

Koncernledningen

  Koncernledningen

  • Amund Tøftum

   Koncernchef (f. 1978)

   Koncernchef i AF Gruppen från 2020. Tøftum kommer från positionen som koncerndirektör för AF Gruppens offshoreverksamhet och koncerndirektör för Bygg Norge med ansvar för delägda bolag i AF. Han har tidigare varit projektdirektör i AF Offshore Decom och har också erfarenhet av affärsutveckling och olika ledningsroller i AF. Utbildad civilingenjör från NTNU och anställd i AF sedan 2005. Amund Tøftum äger per 31/12/21 120 365 aktier och 20 833 optioner i AF Gruppen ASA.

  • Sverre Hærem

   Koncerndirektör Finans / CFO (f. 1965)

   Hærem utsågs till CFO för AF under 2007. Han har tidigare arbetat som finansdirektör för Dyno ASA och finansdirektör för Fjord Seafood ASA. Hærem har en MBA från BI. Sverre Hærem äger per 31/12/21 149 912 aktier och 23 110 optioner i AF Gruppen ASA.

  • Ida Aall Gram

   Koncerndirektör Projektutveckling, HR och Kommunikation (f. 1977)

   Gram är ansvarig för affärsområdet Projektutveckling i Norge och koncernets HR och Kommunikation. Hon kommer närmast från befattningen som portföljdirektör för AF Eiendom. Hon har erfarenhet från Gyldendal, Orkla Eiendom och McKinsey och er utbildat civilekonom från BI. Ida Aall Gram äger per 31/12/21 19 749 aktier och har 20 488 optioner i AF Gruppen ASA.

  • Geir Flåta

   Koncerndirektör Anläggning och Offshore (f. 1978)

   Flåta är ansvarig för affärsområdet Anläggning och Offshore. Han har bred ledningserfarenhet från bygg- och anläggningssidan i AF Gruppen . Flåta har en MBA från NHH och en civilingenjörsexamen från NTNU. Geir Flåta äger per 31/12/21 1 295 aktier och 20 488 optioner i AF Gruppen ASA.

  • Bård Frydenlund

   Koncerndirektör Sverige (f.1968)

   Frydenlund är ansvarig för AF Gruppens verksamhet i Sverige. Han har civilekonomexamen och Master of Management från BI samt har studerat civilrätt vid Universitetet i Oslo. Frydenlund har arbetat på AF sedan 2000. Bård Frydenlund äger per 31/12/21 171 183 aktier och 20 833 optioner i AF Gruppen ASA.

  • Tormod Solberg

   Koncerndirektör Bygg (f.1971)

   Solberg ansvarar för byggverksamheten i Norge. Han har haft olika ledarroller i AF Gruppen sedan 2006. Han kommer senast från uppdraget som ekonomidirektör för AF Bygg Oslo, och hade en central roll i etableringen av koncernens modell för riskstyrning. Han har tidigare erfarenhet som projektledare på ABB och som rådgivare på PWC. Per 31/12/21 äger Tormod Solberg 44 865 aktier och har 14 513 optioner i AF Gruppen.

  • Eirik Wraal

   Koncerndirektör Bygg, Energi och Miljö (f. 1979)

   Wraal är ansvarig för affärsområdet Miljö och Energi i Norge. Han kommer närmast från befattningen som chef för AF Decom och har arbetat på bolaget sedan 2004. Han har arbetat i olika roller inom AFs miljöverksamhet. Wraal har civilingenjörsexamen från NTNU. Eirik Wraal äger per 31/12/21 33 559 aktier och 20 660 optioner i AF Gruppen ASA.