Hopp til hovedinnhold
Koncernledningen

Koncernledningen

  Koncernledningen

  • Morten Grongstad

   Koncernchef (f. 1975)

   Koncernchef i AF från 2015. Grongstad var tidigare Vd för Fornebu Utvikling. Han har bred ledarerfarenhet inom fastigetsutveckling, bland annat från Orkla Eiendom. Grongstad er utbildad civilekonom från Handelshögskolan BI. Morten Grongstad äger per 31/12/19 231 193 aktier och har 35 922 optioner i AF Gruppen ASA.

  • Sverre Hærem

   Koncerndirektör Finans / CFO (f. 1965)

   Hærem utsågs till CFO för AF under 2007. Han har tidigare arbetat som finansdirektör för Dyno ASA och finansdirektör för Fjord Seafood ASA. Hærem har en MBA från BI. Sverre Hærem äger per 31/12/19 128 557 aktier och 24 918 optioner i AF Gruppen ASA.

  • Ida Aall Gram

   Koncerndirektör Projektutveckling, HR och Kommunikation (f. 1977)

   Gram är ansvarig för affärsområdet Projektutveckling i Norge och koncernets HR och Kommunikation. Hon kommer närmast från befattningen som portföljdirektör för AF Eiendom. Hon har erfarenhet från Gyldendal, Orkla Eiendom och McKinsey och er utbildat civilekonom från BI. Ida Aall Gram äger per 31/12/19 3 094 aktier och har 12 723 optioner i AF Gruppen ASA.

  • Arild Moe

   Koncerndirektör Anläggning (f. 1965)

   Moe är ansvarig för affärsområdet Anläggning i Norge. Han har haft olika chefsbefattningar inom AF och har arbetat i företaget sedan 1990. Moe har examen som byggnadsingenjör från OUC och i företagsekonomi från AUC. Arild Moe äger per 31/12/19 263 668 aktier och 24 152 optioner i AF Gruppen ASA.

  • Amund Tøftum

   Koncerndirektör Offshore (f. 1978)

   Tøftum kommer närmast från befattningen som projektdirektör på AF Offshore Decom. Han har en civilingenjörsexamen från NTNU och har arbetat på AF sedan 2005. Amund Tøftum äger per 31/12/19 82 761 aktier och 21 970 optioner i AF Gruppen ASA.

  • Bård Frydenlund

   Koncerndirektör Sverige (f.1968)

   Frydenlund är ansvarig för AF Gruppens verksamhet i Sverige. Han har civilekonomexamen och Master of Management från BI samt har studerat civilrätt vid Universitetet i Oslo. Frydenlund har arbetat på AF sedan 2000. Bård Frydenlund äger per 31/12/19 140 611 aktier och 21 970 optioner i AF Gruppen ASA.

  • Eirik Wraal

   Koncerndirektör Energi och Miljö (f. 1979)

   Wraal är ansvarig för affärsområdet Miljö och Energi i Norge. Han kommer närmast från befattningen som chef för AF Decom och har arbetat på bolaget sedan 2004. Han har arbetat i olika roller inom AFs miljöverksamhet. Wraal har civilingenjörsexamen från NTNU. Eirik Wraal äger per 31/12/19 30 138 aktier och 21 970 optioner i AF Gruppen ASA.

  • Geir Flåta

   Koncerndirektör Bygg Norge (Helägda bolag) (f. 1978)

   Geir Flåta kommer närmast från positionen som direktör för AF Nybygg. Han har bred projekt- och ledningserfarenhet från bygg- och anläggningssidan i AF Gruppen. I koncernledningen har han ansvar för den helägda byggverksamheten i Norge. Flåta har en MBA från NHH och en civilingenjörsexamen från NTNU. Geir Flåta äger per 31/12/19 200 aktier och 17 720 optioner i AF Gruppen ASA.