Hopp til hovedinnhold
Styrelsen

Styrelsen

  Styrelsen i AF Gruppen

  • Pål Egil Rønn

   Styrelseordförande (född 1968)

   Rønn var koncernchef for AF Gruppen fra 2007 - 2015. Han har haft olika chefsbefattningar i företaget sedan 1999. Han tog en doktorsexamen från NTNU och har genomgått AMP Management Program vid INSEAD.

  • Arne Baumann

   Styrelseledamot (född 1962)

   Vice vd OBOS bostadsutveckling. Baumann har erfarenhet av att utveckla både bostäder och kommersiella fastigheter. Han har arbetat på OBOS sedan 2002 och ledde bostadsdivisionen mellan 2005 och 2011, innan han 2012 blev vice vd för kommersiella fastigheter och vd för OBOS Forretningsbygg AS. Han har en ciivilekonomexamen från BI och en MBA från University of Wisconsin-Madison.

  • Hege Bømark

   Styrelseledamot (född 1963)

   Bakgrund som finansanalytiker i Fearnley Finans (Fonds) AS och Orkla Finans (fondmäkling) AS. Har tidigare varit styrelsemedlem bland annat i Norwegian Property ASA, Fornebu Utvikling ASA och BWG Homes ASA. Och är i dag styrelsemedlemUtbildning i Europris ASA och OBOS-banken AS. Civilekonom från Norges Handelshögskola.

  • Kristian Holth

   Styrelseledamot (född 1984)

   Ekonomidirektör på KB Gruppen Kongsvinger AS. Tidigare ekonomidirektör och controller på Contiga AS. Har även erfarenhet från McKinsey & Company. Styrelsemedlem i bl.a. Gunnar Holth Grusforretning AS och BRG Entrepenør AS. Utbildning: Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från NTNU.

  • Kristina Alvendal

   Styrelsemedlem (f. 1972)

   Alvendal är VD och ägare av fastighetsutvecklingsbolag. Tidigare VD för Airport City Stockholm AB. Alvendal har en lång politisk karriär i Stockholm, bland annat som borgarråd med ansvar för stads- och fastighetsutveckling. Har även flera styrelseuppdrag och har haft diverse politiska uppdrag, samt befattningar inom kommunikation. Utbildning: Jurist med fördjupning i engelsk rätt.

  • Kjetel Digre

   Styrelsemedlem (1969)

   Digre är Senior Vice President Operations i Aker BP, där han bland annat har arbetat med digitalisering av norsk sockel. Han har en lång karriär som toppchef, där han har lett stora offshoreprojekt för Equinor som Johan Sverdrup och Gjøa. Utbildning: MSc Subsea Engineering with Distinction, Herriot-Watt.

  • Saloume Djoudat

   Styrelseledamot (född 1977)

   Djoudat har varit partner i Bull & Co Advokatfirma AS sedan 2013 och har tidigare haft positionen som generaladvokat i Uno-X Energi AS. Saloume Djoudat är chef för företag på Bull & Co, och är specialiserad på bolagsrätt, inklusive M&A och kontraktsförhandlingar. Saloume är också styrelseledamot i Atea ASA. Djoudat är utexaminerad från juridiska fakulteten vid Oslo universitet.

  • Hilde Wikesland Flaen

   Styrelseledamot (född 1963)

   Employee representative. Has been with AF Gruppen since 2008 and has held various roles within the company, including project engineer, operations manager, construction manager and contract manager. Education: Chartered engineer in Building technology and architecture from UMB.

  • Kenneth Svendsen

   Styrelseledamot (född 1973)

   Arbetstagarrepresentant. Har varit i AF Gruppen sedan 1998 och har haft flera roller i företaget, bland annat som mängdberäknare, driftschef och projektledare. Han jobbar i dag som projektdirektör på AF Anlegg, avdelningen för underjordsservice. Utbildning: Bygg- och anläggningsingenjör från Högskolan i Narvik.

  • Arne Sveen

   Styrelseledamot (född 1970)

   Arbetstagarrepresentant. Förtroendeman och huvudskyddsombud på AF. Har arbetat på AF sedan 1999, de senaste åren som HTV/HVO på AF med ansvar för Kollektivavtal för byggnadsindustrin. Har tidigare arbetat som kranförare och med markarbeten på AF Bygg i Oslo.