Hopp til hovedinnhold
Vision och värderingar

Vision och värderingar

  AF Gruppen kännetecknas av en värderingsbaserad företagskultur. Våra kärnvärden går tillbaka till 1985 då AF Gruppen grundades och har inte förändrats särskilt mycket.
  Vi röjer upp från gårdagen och bygger för framtiden
  AF Gruppens vision

  AF skapar värden för medarbetare, kunder och ägare, och bidrar samtidigt till att lösa viktiga samhällsutmaningar. Vi röjer upp från gårdagen och bygger för framtiden.

  AF Gruppen ska genom nyskapande användning av material och effektivt projektgenomförande skapa nya lösningar som är anpassade till framtidens behov och ger högt kundvärde.

  Vissa av våra verksamhetsområden är svar på konkreta utmaningar i samhället. Genom våra miljöparker bidrar AF:s teknik till rengöring, återvinning och återanvändning av knappa resurser. Tekniken är egenutvecklad och kan rengöra och återvinna upp till 80 procent av massor som annars skulle levereras till deponi.

  AF erbjuder även energieffektiviserande lösningar och miljövänlig borttagning av offshoreinstallationer.

   

  • Att lita på

  • Frihet att utöva entreprenörsanda och yrkeskunnande enligt mål och krav

  • Noggrannhet och hårt arbete

  • Vilja till lönsam tillväxt

  • Ledning genom närvaro och inlevelse

  AF Gruppen ska skapa värden och möjligheter genom projektverksamhet som inte kompromissar med säkerhet och etik.
  AF Gruppens affärsidé

  Syfte, mål och värderingar