Hopp til hovedinnhold
AF Gruppen

Lyfter kunskapen om säkerhet och miljö

Ser du det äger du frågan

AF Gruppens nylanserade HSM-utbildning syftar till att höja kunskapsnivån i de sex svenska bolagen och lyfta arbetet med hälsa, säkerhet och miljö  ytterligare..

AF Gruppen skapar förutsättningarna, men det är upp till varje bolag och medarbetare att agera. Det blir tydligt när koncernchefen Amund Tøftum inleder utbildningen med berättelsen om målarbocken som blev en olycksfälla.

- En vanlig målarbock får inte användas som arbetsplattform. Ändå följde den här målarbocken med från projekt till projekt tills en kollega föll och skadade sig. Hur många snickare, arbetsledare, platschefer och vd-ar hade passerat den utan att säga ifrån?

- Ser du det så äger du frågan!

Stort intresse för utbildningen

I den digitala delen av utbildningen medverkar också AF-koncernens HMS-direktör Olav Aune och Andreas Rydbo, vd i AF Gruppen Sverige. Signalen är tydlig: För AF är säkerheten viktigast av allt.

Utbildningen riktar sig till platschefer, arbetsledare, skyddsombud och vd-ar i de svenska AF-bolagen, ledare som har ett särskilt ansvar för att deras kollegor kommer hem hela varje dag.

De första fem omgångarna är redan fullbokade, berättar Eva Johansson, HMS- och kvalitetschef, som tagit fram och leder HMS-utbildningens tre delar, varav en genomförs på Byggbranschens Säkerhetspark i Märsta.

Hjälpa varandra bli bättre

Niclas Hassel är en av tjugotalet AF-kollegor från HMB Construction och AF Bygg Syd som samlas den här dagen på Säkerhetsparken. Det är en anläggning där människor som arbetar i byggbranschen ges möjlighet att i grupp praktisera säkerhet i realistiska miljöer och reflektera kring hur beteende och attityder påverkar de beslut som fattas på arbetsplatsen.

- Mina höga förväntningar uppfylldes till fullo. Och i och med att vi deltagare kommer från olika företag kan vi dela med oss av våra upplevelser och hjälpa varandra att bli bättre, säger Niclas Hassel, platschef i HMB Västerås.

När han kom tillbaka till sitt projekt – till- och ombyggnad av Eklidens äldreboende i Kolsva – planerade han, byggarbetsmiljösamordnaren och skyddsombudet genast in en säkerhetsövning. Det blir två timmars praktik i samband med fredagsgrillningen.

- Vi har alltid dubbla barriärer för att förhindra fall från hög höjd. Ändå sker det olyckor. Då måste räddningsväskan finnas i närheten och vi måste få till en bra struktur på räddningsarbetet.

Minska vårt klimatavtryck

HMS-utbildningen behandlar även hållbarhetsfrågor. Deltagarna gör en hållbarhetsenkät som säkert överraskar en och annan.

- Läget i världen är bättre än man tror vad gäller fattigdom, svält och jämlikhet till exempel, men det finns självklart mycket kvar att göra kopplat till miljö- och klimatfrågan, frågor som AF Gruppen pekat ut som prioriterade i sin affärsstrategi. Vi kommer fokusera på att jobba mer cirkulärt och minska vårt klimatavtryck, säger Eva Johansson.

AF Gruppen Sverige har anslutit sig till bygg- och anläggningsbranschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft och i linje med detta pågår det för tillfället en kartläggning av klimatpåverkan.

Först när vi har alla fakta och nuläget är känt kan vi fatta rätt beslut om hur vi ska ta oss mot målet - att halvera våra klimatutsläpp till 2030 och att vara klimatneutrala senast 2050.

En olycka sätter spår

Ett av momenten i utbildningen lämnar extra starka avtryck. Det är när Johan Wallmark, vd för AF Prefab Mälardalen, berättar om dödsolyckan förra sommaren då en av hans medarbetare klämdes ihjäl mellan två stora betongelement. Dödsfallet skakade om AF Gruppen, och är en av anledningarna till att den svenska säkerhetsutbildningen skapades.

På AF Gruppen vet vi att händelser som denna kan förebyggas. Ett viktigt verktyg för detta är modellen för riskstyrning där planerade arbetsmoment analyseras, riskbedöms och barriärer säkerställs.

Riskstyrningen görs på fyra nivåer. Redan i anbudsskedet analyseras affärsrisker kopplade till HMS, i projekten analyseras och förebyggs risker i god tid, specifika arbetsmoment bereds inför genomförandet och medarbetare gör sinsemellan en riskgenomgång, i till exempel ett SafeTalk, strax före eller under arbetsmomentet.

 - AF Gruppens metod är mer omfattande än vad som är brukligt i den svenska byggbranschen, men du får också större koll på dina risker. Oavsett vad svensk lagstiftning säger, så ska vi på AF ta ansvar för allt och alla innanför vårt staket, säger Eva Johansson.

Beprövad säkerhetsmodell

I utbildningen får deltagarna en grundlig genomgång av AF Gruppens säkerhetsmodell, som bygger på AF Gruppens långa erfarenhet av HMS-arbete, och underbyggs av arbetsmiljöforskningen.

- Det handlar bland annat om ledarens ansvar för att skapa en god säkerhetskultur och om vikten av öppenhet; vi letar inte syndabockar när något gått fel, i stället utreder vi hur det kunde hända och hur vi ska förhindra att det händer igen, säger Eva Johansson.

Erik Dahlin, arbetsledare på AF Bygg Syds projekt Stadsgården i Halmstad, deltog också i utbildningen. För honom är det viktigt att företaget som han arbetar för, jobbar aktivt med HMS.

- För mig är HMS-frågorna otroligt viktiga. Utbildningen påminde mig om alla de risker som yrkesarbetarna utsätter sig för när de ”genar”. Jag har bestämt mig för att säga ifrån på riktigt om kollegorna på arbetsplatsen inte följer våra säkerhetsregler. Jag har nog varit lite för snäll tidigare, vilket resulterat i att de negligerat mina tillsägelser, säger Erik Dahlin.