Hopp til hovedinnhold
Anläggning, AF Gruppen

Tryggare med hakrem

Bättre skydd

Daniel Byrski och alla andra som arbetar för Consolvo har använt hjälm med hakrem sedan 2018.

– Med radio i hörselskyddet blir hjälmen lite tung, men det är OK, säger Daniel.

Han arbetar med uppgradering av betongkonstruktionen i ett garage vid Bogstad i Oslo. Arbetslaget knackar bort skadad betong, slipar golven och kopplar på katodiskt skydd på armeringen. Efter det är den klar för gjutning och målning.

AF Gruppen rekommenderar användning av industriell klätterhjälm (EN12492) med hakrem. Hakremmen förhindrar att hjälmen faller av, vilket det är särskilt stor risk för vid en olycka med fall ner till lägre nivå och vid fall i största allmänhet. Klätterhjälmen ger också ett ökat skydd mot stötar och slag från sidan, framifrån och bakifrån.

Consolvo införde krav på användning av industriella klätterhjälmar med hakrem den 1 januari 2018. Samtidigt infördes hjälmtvång på alla Consolvos företag. Hjälmtvånget omfattar både egna medarbetare, inhyrd personal, underleverantörer och leverantörer. Bakgrunden var en olycka 2017 som resulterade i allvarliga personskador på grund av slag mot huvudet.

Tydlig signal

Pål Nilsen är förman på Consolvos projekt i garaget i Bogstad. Han har jobbat i många år på företaget och minns väl när hjälmtvånget infördes.

– För mig var det en signal om att nu är det allvar, nu ska vi bära hjälm. Tidigare kunde det ibland hända att man tog av sig hjälmen om man upplevde att den var i vägen, säger Nielsen.

Han tillägger att de nya hjälmarna är både lättare, har bättre passform och är bekvämare än de gamla hjälmarna.

Nilsen har på nära håll sett en olycka där hjälmen förmodligen räddade livet på arbetaren. På ett flervåningshus i Holmlia skulle väggskivorna ersättas med tegel. Tre man arbetade med att fästa en presenning högst upp på byggnadsställningen då man råkade sparka till en stege så att den föll mellan byggnadsställningen och byggnadskroppen.

– Stegen träffade i huvudet på en murare som stod längst ner på byggnadsställningen. Han låg på observation på Ullevåls sjukhus i två dygn, men klarade sig bra, säger Nilsen.

Nu är han noga med att inhyrda arbetare också följer kravet på att använda klätterhjälm med hakrem.

– Där kan jag vara ganska hård. Jag säger till dem att det inte är för att vara besvärlig, utan jag är på dem om det för att jag vill att de ka leva ett bra liv och komma hem välbehållna, utan några huvudskador.

Granskat alla olyckor

Christian Ekjord är HMS-chef på koncernnivå i AF Gruppen. Han och koncernteamet har analyserat olyckor på AF Gruppen som har lett till huvudskador från år 2000 och framåt.

Av 31 olyckor med huvudskada där hjälm användes, föll hjälmen av i 17 av olyckorna. Analysen visar att hakrem hade kunnat minska konsekvenserna av skadan i 16 av 17 fall.

Studien gjorde att HMS Koncern rekommenderade ett påbud eller en stark rekommendation om användning av klätterhjälm med hakrem i alla enheter i och dotterbolag till AF Gruppen.

AF Energi inför krav på användning av klätterhjälm från och med nyår. HMS- /K-chef Mona Døvle kallar beslutet en ”no-brainer”.

– Hjälmen är mycket säkrare, speciellt vid fallskador. Statistiken visar att hjälmen ofta faller av i sådana händelser, och då är det väldigt skönt att ha något som skyddar huvudet, säger Døvle.

Den nya hjälmen har också mycket längre hållbarhet än den modell som användes tidigare, så ekonomiskt har hjälmbytet liten betydelse.

– Samtidigt är det lite svårt att fatta ett sådant beslut, för vi vet inte riktigt hur underleverantörerna kommer att reagera. Men vi har redan infört krav på användning av klätterhjälm i flera projekt, och det har inte varit något stort problem. Det är nog den vägen som branschen går, säger Mona Døvle.

Stora förbättringar

Ny kunskap har gjort att hjälmarna har blivit bättre och bättre genom åren. 2003 började man använda skyddshjälmen IRIS på AF. Hjälmen var en stor förbättring mot tidigare med integrerade skyddsglasögon, fästen för hörselskydden och justering i nacken. Hjälmen gav ett bra skydd mot fallande föremål.

Efter 2021 är det klätterhjälmar med hakrem som gäller. Det är disciplinen industriklättring som har drivit på utvecklingen av hjälmen.

– Den största skillnaden är att den även skyddar bra mot slag bakifrån och från sidan, inte bara mot slag som kommer uppifrån. Hjälmen har även hakrem, vilket gör att den inte faller av. Modellen Uvex Alpine är populär, och om du vill ha en sådan hjälm kan du kontakta HMS-ansvarig på enheten eller projektet, säger Christian Ekjord.