Hopp til hovedinnhold
AF Gruppen

Vill gärna har fler kvinnor som kollegor

Finner de bästa lösningarna

– Jag menar att vi, precis som killarna, måste visa vilka vi är genom det vi kan och gör, säger Anja.

Hon är utbildad civilingenjör inom maskin på NTNU vid Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk. Anja jobbade med infrastrukturprojekt i Norconsult i 4,5 år innnan hon, som hon själv säger, "såg ljuset" och blev AF-are 2014. 

Anja jobbar på AF Anlegg med infrastrukturutbyggnad i totalentreprenader. E6 Roterud-Storhove är ett samarbete i tidiga skeden där AF tillsammans med kunden Nye Veier och Norconsult, samarbetspartner inom projektering, utvecklar planen för 23 kilometer fyrfälts motorväg i Gjøvik och Lillehammer. 

– I min roll som teknisk chef jobbar jag i huvudsak med att koordinera tvärfackligt samarbete mellan teknisk kompetens, plankompetens och anläggningsteknik samt externa intressenter. Senaste året har vi kört omfattande optimeringsprocesser för att att finna de bästa tekniska lösningarna i förhållande till planrisker, kostnader och klimatavtryck. 

Systematiskt mångfaldsarbete

AF Gruppen har ambitionen att vare ett företag som talangerna söker sig till. 2018 antog AF målet om att 40 procent av alla tjänstemän i företaget ska vara kvinnor. Den totala andelen kvinnor skulle öka från 9 till 20 procent. 

En central del av detta arbete är projektet "De bästa människorna" ("De beste folka"). Här jobbar en projektgrupp långsiktigt med åtgärder som ska öka andelen kvinnor i AF och säkra lika karriärmöjligheter för kvinnor och män.

AF samarbetar med #HunSpanderer och deltar i ett treårigt forskningsprojekt med 12 andra norska företag för att identifiera vilka åtgärder som bidrar till en jämnare könsbalans i verksamheten. Projektet utförs av CORE – Senter for likestillingsforskning vid Institutt for samfunnsforskning.

Siffror från HR visar att affärsenheten Anlegg har nått långt i arbetet. Efter att "De beste folka" startade har andelen kvinnor bland medarbetarna ökat betydligt - från 24 procent 2018 till 34 procent 2020. 

Anja menar att det är viktigt att få fler kvinnor att börja i anläggningsbranschen, samt behålla och utveckla dem som är i branschen.

– Absolut, jag har en tydlig åsikt om att mångfald berikar både kultur och resultat. Jag är väldigt stolt över utvecklingen i AF de senaste åren, bland annat genom initiativet "De beste folka", säger hon. 

Lagspelare

Även Ida Camilla Berger menar att det är viktigt att jobba för ökad mångfald i bygg- och anläggningsbranschen. Hun kom nyligen tillbaka till AF efter åtta år i konsultbranschen. Nu är hon förvärvschef i AF Byggfornyelse. Jobbet innebär att hon håller sig uppdaterad på marknaden och styr enhetens interna anbudsprocesser. 

– Som konsult arbetade jag mycket ensam och saknade att vara en del av ett team. Senast jag jobbade i AF, upplevde jag att man satsade på mig och att jag fick möjligheter att utveckla mig samtidigt som jag vara en del av ett team. Jag har nu jobbat två månader i AF, och det känns bra att vara tillbaka, säger Ida. 

Hon är utbildad civilekonom från BI och civilingenjör i Arkitektur og Byggeteknikk från Universitetet i Ås (NMBU). Ida har aldrig upplevt problem med att jobba i en mandsdominerad bransch. 

– Vad är det bästa med jobbet? 

– Att få vara med i och påverka utvecklingen i branschen. Särskilt nu med fokus på miljö och mångfald, säger Ida.