Hopp til hovedinnhold
Bygg, AF Gruppen

VR-teknologi möter 1800-talet

Ett eget VR-rum

AF Byggfornyelse renoverar och bygger om den här skönheten från 1800-talet till ett high tech kontorshus på 3 300 kvm i fyra våningar.

I ett hörnrum på andra våningen har projektledningen etablerat ett VR-rum med dator, VR-glasögon och handkontroller.

- Teknologin gör det möjligt att vandra igenom den digitala modellen av projektet, säger BIM-koordinator Jonas Lund. 

– Verktyget har ett stort värde, då vi ofta hittar problem som vi missat tidigare. Dessutom kan vi göra mätningar och hitta lösningar medan vi är inne i modellen, förklarar han.

Projekteringsledare Mikael Ullerø tillägger att projektledaren Jon Rørvik hos beställaren R8 Property kan vara med i samma modell från sitt kontor i Powerhouse Telemark. 

High tech-hus

Teknologi präglar projektet i alla faser - från projektering till drift. Bland annat ska man bygga in lösningar som gör att man kan komma in i och röra sig i byggnaden utan att beröra dörrhandtag och ytor. Detta är positivt med tanke på smittskyddet men också för husets funktion.

Fyra våningar ska nämligen knytas till R8 Eiendoms coworking-lösning Evolve, som erbjuder kontorsplatser för små och stora företag - från enmansföretag till större bolag.

Man planerar också att göra huset tillgängligt genom portalen Orbit, en tjänst som beskrivs som ett Airbnb för kontor. Här kan man gå in och boka kontorsplats för bara en timme, eller mer.

Digital tvilling

När projektet startade scannades hela byggnaden. På så sätt dokumenterade man skevheter i golv, tak och väggar och kunde ta hänsyn till dem i projekteringen.

Ett renoveringsprojekt är mer utmanande än ett nybygge när en fullskalig användning av VDC, Virtual Design and Construction, ska implementeras, berättar Mikael Ullerø. 

– Men det har gått fint. Det är en stor fördel att byggherren är aktiv och involverad i alla digitala samarbetsverktyg. 

Jon Rørvik är också han belåten med samarbetet med AF. Han berättar att R8 ställde höga krav på en fossilfri byggplats och på materialval. Han lyfter också fram det digitala perspektivet från projektering till drift.

– Vi önskar oss egentligen två byggen av AF – ett fysiskt och ett digitalt. Det digitala bygget blir till stor nytta vid driften av fastigheten, säger Jon, och fortsätter: 

– Fastigheten ska kunna drivas och förvaltas rationellt, och till det använder vi en  digital tvilling. Du ska kunna hålla smarttelefonen mot väggen och se var rör, kablar och ventilation finns. All information ska finnas i fickan. Man ska inte behöva hitta en pärm på fastighetsskötarens kontor för att finna infomation om ventilationsanläggningen.