Hopp til hovedinnhold
Morgonmöte: Marjo Arapi, Larbi Al Moatassim, Ahmed Zarrouk, Sidi Mohamed Kamel Talib och Mohssine Lamnouri.
AF Gruppen

En för alla, alla för en

Förnyar klassisk Stockholmsmiljö

Tidig morgon på projekt Sergelstaden i Stockholm. Arbetsledare Abdel Bouanani samlar alla, några anställda, de flesta underentreprenörer. Han ber två-tre av killarna berätta om de safetalks som de genomfört dagen innan och hur det påverkade genomförandet av arbetsmomentet.

AF Härnösand Byggreturer river och sanerar i tre av fem Hötorgsskrapor från 60-talet, längs det klassiska affärsstråket Sergelgatan. Här ska nya butiker, restauranger och kontor växa fram.

Det är ett riktigt stort projekt. Arbetsytan är 18 000 kvm och kräver 600 000 mantimmar av en daglig styrka på i snitt 150 yrkesarbetare från olika entreprenörer.

Trots omfattningen har kund och uppdragstagare i gott samarbete lyckats undvika tillbud genom att belysa och förebygga riskerna i varje moment. Styrkan är att det görs både på projekt- och individnivå.

Inte en enda frånvaroskada

- Inför Sergel-projektet bestämde jag mig för att det inte ska vara upp till var och en att göra safetalk, säger platschef Erik Lantz. Jag samlade bygglaget och förklarade att det i slutändan handlar om att alla skulle få komma hem varje dag, utan att göra sig illa eller dö.

Först var det lite gnissel, någon tyckte det var larvigt, men nu hör safetalk till den dagliga rutinen.

- Varje morgon ställer jag eller Abdel frågan om vad safetalk-samtalen dagen innan handlade om. På så sätt får vi också ett lärande i hela gruppen och kan säkerställa att alla gör safetalk.

I projektet har AF Härnösand Byggreturer inte haft en enda frånvaroskada på 19 månader. En medarbetare har snubblat och fått skrubbsår på knät och en annan ett dammkorn i ögat, trots skyddsglasögon.

- Att vi klarar det så bra har vi våra medarbetare och underentreprenörer att tacka för. De jobbar rätt, säger Erik. Vi har infört ett nytt begrepp och fått det att sitta – så kul och motiverande!

Erik lyfter också fram projektets säkerhetsmedvetna kund:

- Vasakronan är en superbra beställare som förestår att säkerhet inte kommer av sig själv, det kostar engagemang och pengar, och man är beredd att betala för det.

En observation per man och vecka

40 mil från Sergels torg lägger Kanonaden Entreprenad grunden för tolv vindkraftverk i vindparken Grönhult på gränsen mellan Tranemo och Gislaved.

Även här har beställarrepresentanten Vattenfall lagt en hög ribba för säkerhetsarbetet. Minst en observation per vecka och anställd ska rapporteras in. Med uppåt 40 aktiva under den mest intensiva fasen var det en stor utmaning att nå målet. Ruth Klasson, KMA-samordnare, löste det genom att dagligen åka ut på siten.

- Jag fångar upp mycket mer på plats när jag frågar hur det går och hur dagen har varit. Gubbarna tycker att det är en lättnad jämfört med när vi jagade och påminde och tjatade för att de skulle rapportera in till oss. Det blev inte trevligt, säger Ruth Klasson.

Hon menar att hon själv också lär sig mycket när hon ser projektet växa fram dag för dag. Och hon får alltid gensvar när hon ber om observationer som kan leda till att risker undanröjs och positiva åtgärder förstärks.

- Jag brukar även lyssna under lunchen, då är observationsörat jättestort!

Ruth lyssnar också in omvärlden för att fånga upp förbättringar. Efter en olycka hos en annan entreprenör såg hon till att det inte finns några lösa, tunga verktyg i Kanonadens maskiner som kunde orsaka personskada vid en olycka.

Vi ser efter varandra

Projekt Grönhult har inte haft något tillbud överhuvudtaget sedan starten i april 2021.

- Vi har en väldigt god kultur där vi tar hand om varandra. De som varit med i tidigare projekt hjälps åt att hålla ordning och blir föredömen för de nya, säger Ruth. Har man väl satt kulturen så blir det automatiskt så att man ser efter varandra.

Tillsammans med Vattenfall skulle hon gärna utveckla säkerhetsarbetet ytterligare och föreslår gemensamma genomgångar av utvalda inrapporterade observationer för ömsesidigt lärande.

AF Gruppens HMS-chef Eva Johansson lyfter fram både Ruth Klasson och Erik Lantz som föredömen:

- Säkerhetsarbete handlar om att göra. Här har två ledare tagit ett kliv framåt och hittat nya smidiga lösningar som fungerar för alla. Att gå på observations-jakt och att göra dagliga safetalk-uppföljningar är väldigt goda exempel för alla våra chefer.