Hopp til hovedinnhold
AF Gruppen

Här är alla lika mycket värda

Lärlingen Ida visade vägen

I juli förra året lovade AF Guppens koncernchef, tillsammans med andra toppchefer i mångfaldsnätverket Diversitas, att göra upp med trakasserier i bygg- och anläggningsbranschen. Bakgrunden var händelsen med ”Ida”, en ung lärling som berättade om sina upplevelser i media.

Kvinnan var anställd på ett företag som hade varit anlitat som underentreprenör på flera byggarbetsplatser hos de större entreprenörerna.

Diversitas-toppcheferna svarade med ett gemensamt upprop som kan summeras så här: ”Som branschkollegor kan vi konkurrera om mycket, men HMS och en inkluderande arbetsmiljö utan trakasserier är områden där vi ska stå enade och där vi har allt att vinna på att ingen förlorar. Nu är det hög tid att vi tillsammans gör upp med detta och visar handlingskraft.”

I AF är vi lika mycket värda

Trygg och inkluderande arbetsmiljö

AF har jobbat med mångfaldsprojektet De beste folka sedan 2018. Men trots att vi fått höga betyg i våra medarbetarundersökningar både från kvinnor och män, så visar händelsen med Ida och egna rapporter från företagshälsovården och vårt överträdelseråd, att AF har en del kvar att göra för att få bukt med trakasserier.

- AF Gruppen ska ha en trygg och inkluderande arbetsmiljö med nolltolerans för diskriminering och en konsekvenskultur. Det står tydligt i vår koncernstrategi. Då gäller det att vara lika tydlig ute på våra byggarbetsplatser. Vi har ansvar för kulturen i projekten, både bland medarbetare och underentreprenörer, säger koncernchef Amund Tøftum.  

Amund Tøftum uppmuntrar projekten att beställa affischerna "Här är alla lika mycket värda" och synliggöra dem i byggbodar och på andra lämpliga ställen. Dessutom finns en kort film och en presentation tillgängliga för utbildning av och dialog med med anställda och underentreprenörer

- Det är viktigt att säkerställa att alla i AF Gruppens projekt får samma tydliga budskap, säger Tøftum.