Hopp til hovedinnhold
AF Gruppen

Mats är delägare i AF

Rabatt på 20 procent

- Jag ser det som en hyfsad investering, säger Mats. Än så länge har det varit en säker peng.

Mats Lindberg jobbar som snickare på AF Bygg Syd. Just nu är han med och bygger det nya kontoret för vattenverket i Älmhult. Till nyår ska allt vara klart.

– Det känns tryggare att köpa aktier i AF eftersom jag jobbar här och kan följa med i vad som händer i bolaget.

Alla fast anställda i både hel- och delägda bolag erbjuds köpa rabatterade aktier. Man får 20 procents rabatt på aktiekursens genomsnittliga slutkurs under perioden 13 – 17 september 2021. Priset per aktie blir alltså den genomsnittliga kursen minus rabatten på 20 procent.

Sjudubblat aktievärde på 10 år

Erbjudanden har varit både lönsamt och populärt bland medarbetarna. Mellan 2014 och 2019 deltog mellan 400 och 600 deltagare varje år.

– I fjol såg vi en stor ökning – hela 950 medarbetare deltog och köpte aktier för 137,80 per aktie, som blev det rabatterade priset i fjol, säger finanschef Lars Christian Paulsen. Det ökade intresset kan delvis tillskriva uppköpet av Betonmast. 120 Betonmast-anställda deltog för första gången i programmet 2020.

AF-aktien har varit mycket lönsam historiskt. Köpte du AF-aktier i fjol, har du redan fått en avkastning på 11 procent. Köpte du för tio år sedan, har aktievärdet mer än sjudubblats.

Medägarskap ger framgång

Ninette Veronika Wedde, som är investeringsanalytiker i AF Eiendom, har köpt AF-aktier både 2018, 2019 och 2020, och planerar göra det även i år.

– Du känner extra stor tillhörighet till jobbet när du äger en del av företaget, säger Ninette, som följer aktiekursen och tycker det är spännande att hålla ett öga på utvecklingen.

Tanken bakom aktieprogrammet är att så många som möjligt ska få ta del av de värden som skapas av alla medarbetare tillsammans. AF-anställda äger idag aktier för ca 2,5 miljarder norska kronor. Finanschef Lars Christian Paulsen tror att detta är en viktig anledning till AF Gruppens succé.

– Att vara delägare ger en extra dimension till det dagliga arbetet. Förutom att du får ta del av företagets ekonomiska värdeskapande bidrar medägarskapet till engagemang, lagskänsla och motivation. Detta leder i sin tur till ökat värdeskapande – med andra ord en win-win situation för medarbetaren och företaget, säger finanschefen.

Värdera risken före investering

– Finns det något man behöver vara vaken för om man inte handlat med aktier tidigare?

– Kom ihåg att en aktieinvestering alltid är förknippad med en viss risk. Du kan förlora pengar på aktier, men aldrig mer än du har investerat. En god regel är därför att inte investera mer än du har råd att förlora.

Aktierabatten beskattas som förmån

Paulsen påpekar också att det finns en bindningstid på ett år för de förvärvade aktierna, innan de får säljas. En eventuell vinst beskattas.

Även aktierabatten på 20 procent blir beskattad. Rabatten anses vara en förmån som den anställde får genom sin arbetsgivare. Förmånen har ett värde, och anställda måste därför betala skatt på detta värde på samma sätt som om värdet hade utbetalats som vanlig lön.