Hopp til hovedinnhold

Ängelholm avloppsreningsverk

AF har fått förtroendet att bygga ut Ängelholms avloppsreningsverk så att staden kan välkomna fler nya invånare.

Projektstatus

  Nov 2017
  Dec 2019

  Om uppdraget

  Ängelholms kommun avser bygga om och bygga till Ängelholms avloppsreningsverk för en högre behandlingskapacitet. Verket ska kunna hantera avlopp från ca 60 000 personer. Omfattande renoveringar av såväl bassänger, byggnader som maskin-, VVS- och elinstallationer ska också genomföras.

  • 119,4 MSEK

   i kontraktsumma

  • 60 000

   personer är knutna till verket

  • Totalentreprenad

  • I drift

   Om- och tillbyggnaden genomförs med verket i full drift

  AF Gruppen

  Ängelholm, Sverige

  Fokus på stabilitet och flexibilitet

  De mest betydande delarna av utbyggnaden består i att utöka den biologiska reningen, komplettera med ett kemiskt slutsteg samt förstärka upp slambehandlingen. Fokus har lagts på att skapa ett stabilt, flexibelt och driftsäkert reningsverk samt att minimera investerings- och driftskostnaderna. Utbyggnaden medför bl.a. att nya bassänger och byggnader kommer att behöva uppföras och att befintliga bassängvolymer kommer behöva modifieras.

  Reningsverket i full drift

  Den största utmaningen i projektet är att om- och tillbyggnaden ska genomföras med reningsverket i full drift. För att kunna göra det krävs en ombyggnation med noggrann steg för steg planering varvid stor vikt har lagts på att bevara befintliga processer så långt som möjligt under tiden ombyggnaden pågår.

  Projektinfo

  Kund: Ängelholms kommun
  Entreprenadform: Totalentreprenad
  Entreprenör: