Hopp til hovedinnhold
null

Ängelholm avloppsreningsverk

AF har fått förtroendet att bygga ut Ängelholms avloppsreningsverk så att staden kan välkomna fler nya invånare.

Projektstatus

Nov 2017
Dec 2019

Om uppdraget

Ängelholms kommun avser bygga om och bygga till Ängelholms avloppsreningsverk för en högre behandlingskapacitet. Verket ska kunna hantera avlopp från ca 60 000 personer. Omfattande renoveringar av såväl bassänger, byggnader som maskin-, VVS- och elinstallationer ska också genomföras.

  • 119,4 MSEK

    i kontraktsumma

  • 60 000

    personer är knutna till verket

  • Totalentreprenad

  • I drift

    Om- och tillbyggnaden genomförs med verket i full drift

AF Gruppen

Ängelholm, Sverige

Fokus på stabilitet och flexibilitet

De mest betydande delarna av utbyggnaden består i att utöka den biologiska reningen, komplettera med ett kemiskt slutsteg samt förstärka upp slambehandlingen. Fokus har lagts på att skapa ett stabilt, flexibelt och driftsäkert reningsverk samt att minimera investerings- och driftskostnaderna. Utbyggnaden medför bl.a. att nya bassänger och byggnader kommer att behöva uppföras och att befintliga bassängvolymer kommer behöva modifieras.

Reningsverket i full drift

Den största utmaningen i projektet är att om- och tillbyggnaden ska genomföras med reningsverket i full drift. För att kunna göra det krävs en ombyggnation med noggrann steg för steg planering varvid stor vikt har lagts på att bevara befintliga processer så långt som möjligt under tiden ombyggnaden pågår.

Projektinfo

Kund: Ängelholms kommun
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenör: