Hopp til hovedinnhold

Lerkils avloppsreningsverk

För att minska föroreningarna från ett antal enskilda avloppsanläggningar beslutade Kungsbacka kommun att bygga ett reningsverk på västra Onsalahalvön. Uppdraget gick till AF Bygg Syd.

Projektstatus

   Apr 2010
   Dec 2011

   Om projektet

   Projektet omfattade projektering och utförande av en komplett reningsanläggning bestående av mekanisk-, biologisk- och kemisk rening samt en anläggning för slambehandling. Man prioriterade och erhöll en låg nivå av både energiåtgång och tillsatsmedel i det nya avloppsreningsverket.

    AF Gruppen

    Kungsbacka kommune, Sverige

    Projektinfo

    Projekttyp: VA
    Affärsenhet: AF Bygg Syd AB
    Kund: Kungsbacka kommun
    Entreprenadform: Totalentreprenad